logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > > Jasná hierarchie či společné řešení problémů – 5 tipů pro správné fungování rodinného podniku

Jasná hierarchie či společné řešení problémů – 5 tipů pro správné fungování rodinného podniku

personalista.com - 10. 08. 2017
Podnikání není ve většině případů jen o obživě, ale často také o touze neustále se posouvat vpřed a vytyčovat si nové cíle. Zcela jinou váhu pak dostává, jedná-li se o rodinný podnik, který se přímo dotýká vztahů k nejbližším. Může je posílit, ale i zničit. Jaké zásady dodržovat, aby nedošlo na tu horší variantu? Máme pro vás několik tipů.
Úspěšné rodinné firmy patří mezi „podnikatelské klenoty“. V zahraničí je jim věnována velká pozornost, v Česku se pojem jako takový dostává do většího povědomí veřejnosti až poslední dobou. Důvodem je stále poměrně krátká historie soukromého podnikání v tuzemsku. A i když některé z firem úspěšně navázaly na historii dávno minulou, velká část si svou tradici a dobré jméno buduje až nyní. Jak na to?

Základem je hierarchie

I v rodinném byznysu je důležité, aby se dodržela základní hierarchie fungování firmy – někdo je nadřízený, jiný podřízený. „Podobně jako v rodině, kde má každý své povinnosti a pravomoci jasně dané, v byznysu toto platí úplně stejně. V tomto modelu podnikání se zároveň může stát, že si zaměstnanci vůči svým rodinným nadřízeným dovolí více, než kdyby se jednalo o cizí osoby. Věří totiž, že díky silným osobním vztahům jim při případném problému nehrozí výraznější postih. Takové často až neprofesionální jednání může mít přitom na byznys fatální dopad,“ vysvětluje Jiří Jemelka, podnikatel a spoluzakladatel neformálního sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS. Zároveň je důležité nedělat rozdíly v případě, pokud zaměstnáváte i nerodinné příslušníky. Zvýhodňování či znevýhodňování kohokoliv v rámci širšího kolektivu totiž může vést až k odchodu zaměstnance. Samozřejmostí je pak pracovní smlouva a adekvátní odměna pro všechny.

Zákazníci očekávají kvalitní produkt, dopřejte jim ho

Právě důraz na dobré jméno, potažmo kvalitu, je důvodem, proč spotřebitelé vnímají rodinné firmy lépe než ty klasické. Pověst firmy je úzce spojována s pověstí a jménem nejen samotného majitele, ale celé jeho rodiny. Kvalitní a časem prověřená nabídka je tak zcela klíčová pro fungování rodinného podniku do budoucna. Podle Jemelky je rodinný byznys velkým závazkem vůči generacím minulým. Dluh vůči předchůdcům lze přitom splatit jedině tak, že firmu úspěšně předáte další generaci. S tím souvisí nejen její udržení na trhu, ale také další rozvoj. Klíčem k tomu všemu je vždy kvalitní produkt. Sami zákazníci ho vzhledem k pověsti podniku budou očekávat. Pokud se jim ho ovšem nedostane, dříve či později to dají najevo.

Nezatajujte problémy

Povědomí o tom, jak se firmě daří, by měli mít všichni zainteresovaní rodinní příslušníci. Zatajování není na místě – už jen samotné zamlčení důležitých informací, byť třeba v dobré víře, by mohlo být jablkem sváru. O všem tak mluvte otevřeně. Nejistota a nevědomost je základem špatné atmosféry na pracovišti a následně ovlivní i výsledky práce. Naopak povědomí o tom, proč se například nedaří, může přispět nejen k semknutí kolektivu a motivaci k vyššímu nasazení, ale rovněž k nálezu řešení problému ze strany zaměstnanců.

Klidná hlava a racionální jednání jsou klíčem k úspěchu

Pokud se dostanete do křížku se zaměstnanci, kteří nejsou rodinnými příslušníky, spor se většinou nedotkne přímo vašeho soukromí. Navíc jakmile odejdete z práce, vše si můžete v klidu promyslet. Pokud ale vznikne konflikt s někým z rodiny ohledně byznysu, je to jiná situace. Spory se přenášejí i na domácí půdu. Je proto dobré si u potenciálního konfliktu držet odstup a věci řešit s klidnou hlavou, nikoliv pod návalem emocí. Fungování a sounáležitost rodiny je totiž základním předpokladem pro bezproblémový chod podniku. Zájmy a ego jednotlivce by tak měly stát až za společnými zájmy pro rodinný byznys.

Oddělte práci a volný čas

Jako rodina se budete setkávat na pracovišti i v soukromí. Aby však bylo zachováno zdravé fungování obou prvků, měly by být striktně odděleny. Účinným řešením může být například úplné odfiltrování pracovních záležitostí v pozdních odpoledních a večerních hodinách či ve volném čase. V případě, že se tak neděje, může mít tato neschopnost vypnout a neustále se zaměřovat na práci za následek přepracovanost nebo rovnou celkové vyčerpání či vyhoření. „Rodina se v takovém případě stává otrokem byznysu. Přitom má sama úplně jiné poslání. Nadstandardní osobní vztahy mezi jejími členy jsou perfektním základem pro hladce fungující rodinný podnik. Pokud jsou však soukromé záležitosti upozaděny byznysem, může to mít na firmu neblahý dopad a promítnout se ve výsledku do zdroje příjmů pro celou rodinu,“ uzavírá Jiří Jemelka.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více