logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > pracovní prostředí > HR procesy a jejich kredit
www.veletrhprace.cz

HR procesy a jejich kredit

Pavel Nový (externí autor) - 18. 01. 2017

Mají ve vaší firmě HR procesy dostatečný kredit?

Jinak řečeno: Jaké je ve vaší firmě postavení personalistiky? Jsou u vás HR procesy pro všechny zaměstnance dostatečně důvěryhodné? Mají u vedoucích zaměstnanců dostatečnou váhu? Disponují dostatečným vlivem na chování jednotlivců i firmy jako celku? Pousmáli jste se? V duchu si představili, že by to rozhodně mohlo být lepší? Tak to jsme na stejné lodi.
Proč bychom měli o kreditu HR procesů přemýšlet

Během své praxe manažera odpovědného za firemní personalistiku jsem zjistil, že bez dostatečného postavení uvnitř firmy je velmi obtížné dosáhnout i jen standardního fungování těchto procesů, natož jakýchkoli změn a zlepšení. A pokud se postavení, neboli kredit, obecně skrývá za slovy důvěra a důležitost, je zdůvodnění jeho významu v personalistice snadné. Výsledky personálních činností jsou výrazně více, než u ostatních firemních procesů, postaveny na vzájemné spolupráci zapojených osob tj. personalistů, zaměstnanců a nadřízených. A je tu ještě jedna otázka: „Kdo se nejvyšší mírou podílí na rozvoji řízení lidských zdrojů ve firmách?“ Personalisté? Určitě ne. Jsou to právě vedoucí zaměstnanci, nadřízení, manažeři, management nebo jakkoli jinak je nazývá vaše firma. Ti jsou pro personalisty klíčovou skupinou interních „zákazníků“, od kterých je důležité, lépe řečeno naprosto nezbytné, získat součinnost. A zde hraje významnou roli právě kredit HR procesů. Bez dostatečné důvěry a uvědomění si důležitosti práce s lidmi v každé firmě, je většinou velmi obtížné získat aktivní zapojení vedoucích zaměstnanců. Natož naplnit nezřídka velmi ambiciózně nastavené strategické cíle v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Čím kredit HR procesů zvýšit

Možností, jak zvýšit kredit firemní personalistiky, je několik, a většinou nejsou snadné. Je mezi nimi ovšem jedna, která není postavena na osobnosti personalisty, na schopnosti prosadit se a získat přirozenou autoritu. Jde o ryze technické řešení, jenž si lze koupit, a které má velkou přidanou hodnotu. Je to modulární softwarový nástroj pro řízení HR procesů:Jak to funguje

Princip tohoto řešení spočívá v technické podpoře, díky níž lze dosáhnout potřebného zvýšení důvěry a vážnosti HR procesů.

Co třeba poskytovat více informací a to včasných, srozumitelných a pravdivých? Co takhle lépe zpřístupnit a zviditelnit aktivity a výsledky v oblasti řízení lidských zdrojů? Co například nejen plánovat a metodicky řídit personální činnosti, ale viditelně do nich přímo zapojit všechny jejich účastníky včetně nastavení jednoznačných pravomocí?

Toto jsou základní stavební kameny personálního řízení ve firmách, kde personalistika funguje, kde znají její váhu a je jí věnována dostatečná pozornost. Těmto firmám se podařilo dostat HR procesy ze směrnic, kanceláří a počítačů personalistů přímo k jednotlivým manažerům i řadovým zaměstnancům. Ptáte se jak? Není za tím nic víc než technologicky vyspělý software - personální systém plusPortal. Moderní nástroj, který do řízení lidských zdrojů přímo zapojí jednotlivé účastníky. Vtáhne je například do dění kolem vzdělávání, plánování směn a dovolených, pravidelného i mimořádného hodnocení zaměstnanců, náboru nových zaměstnanců apod. Nastaví i bez směrnic postupy a standardy. Poskytne potřebné informace všem. Umožní snadnou kontrolu probíhajících i dokončených personálních aktivit. Zautomatizuje pravidelně i nepravidelně se opakující činnosti, hlídá termíny a posílá údaje odpovědným zaměstnancům. Umožní nastavit přístupová práva, role a schvalovací postupy. Zkrátka jeden systém, který vám umožní řídit celý proces a se kterým se pracuje snadno a intuitivně, v reálném čase, kdykoliv a odkudkoliv (např. i v čekárně u lékaře z chytrého telefonu s přístupem k internetu).

Bez kvalitní technologické pomoci je dnešní pozice personalistů velmi složitá, protože jejich práce není vidět. Ukrývá se ve směrnicích, pokynech, e-mailech, papírových záznamech, excelovských tabulkách, zastaralém softwaru pro správu pouze základních personálních dat. Proto je důležité i HR procesy technicky inovovat. Jít s nimi blíže k interním „zákazníkům“ a neumožnit jim personalistiku přehlížet či se jí vyhýbat.

Nebojte se změny a podpořte HR procesy

Mne samotného systém plusPortal ovlivnil natolik, že jsem přerušil svoji dosavadní kariéru firemního personalisty. Schopnost tohoto systému elegantně zapojit do personálních činností celou firmu mne natolik oslovila, že jsem se rozhodl přidat k týmu, který vyvíjí tento software, poskytovat své zkušenosti a pomáhat personalistům, ke kterým jsem dlouhá léta patřil, zviditelnit jejich práci. Domnívám se, že u velkého počtu firem je čas na změnu, že vyspělou technickou podporu firemní personalistiky potřebují.

Jestli Vás mé myšlenky zaujaly, tak jste našli nový směr, kam se v rozvoji HR oddělení, a vlastně i firmy jako celku, ubírat. Navštivte naše webové stránky www.plusportal.cz a podívejte se, jak konkrétně může podpora řízení lidských zdrojů vypadat. Dopřejte vašim HR procesům potřebnou výši kreditu a využijte příležitosti být více důvěryhodní a vážení. Budete úspěšnější a jistě i spokojenější.

Váš e-mail: E-mail příjemce:
Vaše jméno:  listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Coding Bootcamp Praha: Ženy v IT? Diverzita může oboru jedině prospět

V České republice je i nadále jeden z nejmenších podílů žen v IT v rozvinutém světě. Ve Spojených státech amerických pracuje v IT ... více

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvinuli filtrační materiál, který je možno sterilizovat elektrickým proudem a opakovaně používat, nejen pro ochranu před virem COVID-19

Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se dlouhodob... více

Pandemie změnila návyky a zvyky. Jaké?

Pandemie koronaviru potrápila společnost a pustila nám všem žilou. Lze na ní najít i něco pozitivního? Pokusíme se o to.... více

Pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM bude letos poprvé součástí veletrhu URBIS a zaměří se na cirkulární ekonomiku ve veřejných zakázkách

Jubilejní pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM proběhne letos poprvé v rámci veletrhu URBIS SMART CITY na BVV v Brně, kvůli krizi ... více

Pět tipů, jak být dobrým šéfem v čase cholery

Koronavirová epidemie i nadále nechává řadu pracovníků pracovat ze svých domovů. Jak by si měli s kolegy na home officu poradit je... více