logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2023Personalista > pracovní prostředí > Deset zabijáků pracovního prostředí. Poznáte v nich svého kolegu?
Spolehlivé HR řešení v každé době

Deset zabijáků pracovního prostředí. Poznáte v nich svého kolegu?

personalista.com - 15. 03. 2023
Jste unaveni z práce kvůli špatné atmosféře na pracovišti? Potřebujete se vypořádat s těmi nejotravnějšími jedinci v kanceláři? Přečtěte si článek, který vám přináší 10 typů nejotravnějších kolegů, které určitě znáte a které byste rádi viděli na odchodu z vaší firmy. Připravte se na odhalení nejvíce frustrujících vlastností vašich kolegů, které vám způsobují žaludeční vředy a snižují vaši produktivitu.
Všichni z nás trávíme v práci převážnou část života. Když pracujeme v dobrém kolektivu, jde o milou část, když však něco skřípe, dokáže nám takové skřípání pokazit nejen pracovní, ale také mimopracovní čas.

Kdo jsou ti přísloveční zabijáci produktivity?


1. Kolega, který nedodržuje termíny a způsobuje prodlevy v práci ostatních.
2. Kolega, který se v práci neangažuje a odmítá spolupracovat s ostatními.
3. Kolega, který šíří zvěsti a drby, což může vést k nepříjemnému pracovnímu prostředí.
4. Kolega, který je neustále podrážděný a vyvolává napětí v týmu.
5. Kolega, který neustále mění své názory a plány, což může vést k nejistotě a zmatku v týmu.
6. Kolega, který se neustále snaží dominovat a ovládat situaci na pracovišti.
7. Kolega, který neustále kritizuje a nesouhlasí s nápady a názory ostatních.
8. Kolega, který se nechová profesionálně a porušuje pracovní pravidla a etiku.
9. Kolega, který má vysoké nároky na ostatní, ale neplní je sám.
10. Kolega, který se často vyhýbá práci a přenáší ji na ostatní.

Kolega, který nedodržuje termíny a způsobuje prodlevy v práci ostatních: Tento typ kolegy může způsobovat zpoždění a nepříjemnosti v práci ostatních členů týmu. Může se jednat o osobu, která má problém s plánováním času, nebo která nevěnuje potřebnou pozornost termínům a prioritám. Tento typ kolegy může být velmi frustrující, protože práce týmu se stává závislou na jeho plnění úkolů. Pokud je toto chování ignorováno, může vést k propadnutí projektů a ovlivnit kvalitu výsledné práce. Důležité je s tímto kolegou otevřeně hovořit a pokusit se najít řešení, jak minimalizovat zpoždění.

Kolega, který se v práci neangažuje a odmítá spolupracovat s ostatními: Tento typ kolegy se může zdát nezúčastněný a nezajímající se o práci týmu. Může být velmi frustrující pro ostatní členy týmu, kteří jsou motivovaní a chtějí dosáhnout společného cíle. Tento typ kolegy může také brzdit celkový výkon týmu a vést k neefektivnímu řešení problémů. Pokud se jedná o trvalý problém, může být nutné s tímto kolegou hovořit o jeho motivaci a zájmu o práci v týmu.

Kolega, který šíří zvěsti a drby, což může vést k nepříjemnému pracovnímu prostředí: Tento typ kolegy může být velmi rušivý a vést k nekomfortnímu pracovnímu prostředí. Drby a zvěsti mohou být škodlivé nejen pro ty, o kterých jsou, ale také pro celý tým. Tento typ kolegy může také vést k porušování důvěry v týmu a snížení motivace ke spolupráci. Pokud se jedná o větší problém, může být nutné se s tímto kolegou otevřeně hovořit a nalézt řešení, jak minimalizovat šíření zvěstí a drbů.

Kolega, který je neustále podrážděný a vyvolává napětí v týmu: Tento typ kolegy může být velmi obtížný pro ostatní členy týmu, kteří se snaží udržet pozitivní pracovní atmosféru. Kolega, který je neustále podrážděný, může být velmi náročný na spolupráci, jelikož je jeho chování nepředvídatelné a může být snadno vyprovokován. Jeho chování může také ovlivnit náladu a motivaci celého týmu, což může mít negativní dopad na kvalitu výsledné práce. Pokud se jedná o trvalý problém, může být nutné s tímto kolegou hovořit o jeho zdrojích stresu a pokusit se nalézt způsoby, jak minimalizovat jeho negativní vliv na pracovní prostředí.

Kolega, který si neváží práce ostatních a kritizuje je bezdůvodně: Tento typ kolegy může být velmi frustrující pro ostatní členy týmu, kteří se snaží odvést svou práci co nejlépe. Kolega, který si neváží práce ostatních a kritizuje je bezdůvodně, může snižovat motivaci týmu a vést k pocitu nedostatečnosti. Důležité je s tímto kolegou otevřeně hovořit o jeho chování a jeho důvodech kritiky. Pokud je to možné, může být také užitečné vysvětlit mu, jak jeho chování ovlivňuje pracovní prostředí a jak může být lepší pracovat jako tým.

Kolega, který se snaží vždy být v čele a kontrolovat každou část projektu: Tento typ kolegy může být velmi náročný na spolupráci a může vést k pocitu nedostatečnosti u ostatních členů týmu. Kolega, který se snaží být vždy v čele a kontrolovat každou část projektu, může brzdit kreativitu a inovativnost týmu a vést k nedostatečnému rozdělování práce. Důležité je s tímto kolegou otevřeně hovořit o jeho chování a jeho důvodech pro kontrolou projektu. Pokud je to možné, může být také užitečné vysvětlit mu, jaké jsou výhody spolupráce a rozdělování úkolů.

Kolega, který je neustále na telefonu a ruší tak ostatní v práci: Tento typ kolegy může být velmi rušivý a bránit ostatním členům týmu v plnění jejich úkolů. Kolega, který je neustále na telefonu a ruší tak ostatní v práci, může být náročný na spolupráci, jelikož jeho chování může snižovat produktivitu a efektivitu týmu. Důležité je s tímto kolegou otevřeně hovořit o jeho chování a hledat způsoby, jak minimalizovat jeho negativní vliv na pracovní prostředí. Může být užitečné nastavit pravidla pro používání mobilních zařízení v průběhu pracovního dne a vysvětlit důležitost soustředění na práci.

Kolega, který je neustále pozdní a neplní své závazky: Tento typ kolegy může být velmi frustrující pro ostatní členy týmu, kteří spoléhají na jeho práci. Kolega, který je neustále pozdní a neplní své závazky, může brzdit práci týmu a vést k prodlení s plněním projektů. Důležité je s tímto kolegou otevřeně hovořit o jeho chování a hledat způsoby, jak minimalizovat jeho negativní vliv na pracovní prostředí. Může být užitečné nastavit jasná pravidla a termíny pro plnění úkolů a vysvětlit důležitost spolehlivosti a dodržování termínů.

Kolega, který se nevěnuje své práci a využívá pracovního času na osobní záležitosti: Tento typ kolegy může být velmi frustrující pro ostatní členy týmu, kteří se snaží odvést svou práci co nejlépe. Kolega, který se nevěnuje své práci a využívá pracovního času na osobní záležitosti, může snižovat motivaci týmu a vést k pocitu nedostatečnosti. Důležité je s tímto kolegou otevřeně hovořit o jeho chování a hledat způsoby, jak minimalizovat jeho negativní vliv na pracovní prostředí. Může být užitečné vysvětlit mu, jaké jsou důsledky jeho chování a jak může být lepší plnit své pracovní povinnosti v plném rozsahu.

Kolega, který se vyhýbá práci a nese plně odpovědnost za své chyby: Tento typ kolegy může být velmi frustrující pro ostatní členy týmu, kteří se snaží odvést svou práci co nejlépe a spoléhají na spolehlivost a spolupráci ostatních. Kolega, který se vyhýbá práci a nese plně odpovědnost za své chyby, může brzdit práci týmu a vést k nedostatečnému výkonu. Důležité je s tímto kolegou otevřeně hovořit o jeho chování a hledat způsoby, jak minimalizovat jeho negativní vliv na pracovní prostředí. Může být užitečné vysvětlit mu, jaké jsou důsledky jeho chování a jaké jsou jeho povinnosti v rámci týmu. Důležité je také jasně definovat role a zodpovědnosti každého člena týmu, aby se minimalizovala šance na vznik problémů.

V každém pracovním prostředí mohou existovat různí typy problematických kolegů, kteří mohou brzdit práci týmu a snižovat produktivitu. Je důležité s těmito kolegy otevřeně hovořit o jejich chování a hledat společně způsoby, jak minimalizovat jejich negativní vliv na pracovní prostředí. Klíčem k úspěchu je také vytvoření jasného plánu pro spolupráci a vymezení rolí a zodpovědností každého člena týmu. S těmito nástroji a pozitivním přístupem mohou týmy dosáhnout vynikajících výsledků a rozvíjet se jako skupina.


listvyhledávání

listreklama
Chceš i ty vybírat ze všech bankomatů na světě zdarma? Založ si u Raiffeisenbank účet nabitý výhodami. Účet si založíš online


listzajímavosti odjinud

Obrat společnosti Sweet Delight v roce 2023 přesáhl 184 milionu korun.

Sweet Delight, česká společnost vyrábějící šokově zamražené dorty a dezerty, potvrzuje, že v roce 2023 dosáhla důležitého 11% nárů... více

Bezemisní náklaďáky a autobusy: EU chce dekarbonizovat těžkou dopravu, je nutné budovat infrastrukturu

Evropští zákonodárci dosáhli dohody, která stanovuje ambiciózní cíle pro snižování emisí CO2 u nákladních automobilů a autobusů. D... více

Pražská řemeslná pekárna Zrno zrnko při zásobování prodejen sází na elektromobilitu

Oblíbená pekárna Zrno zrnko ke stávajícím šesti pobočkám po celé Praze brzy přidá další – tentokrát na Smíchově. Vítanou zprávu p... více

Cushman & Wakefield vítězem dvou kategorií ThePrime Real Estate Awards 2023

V letošním, druhém ročníku soutěže, jejíž výsledky byly vyhlášeny na galavečeru ThePrime Real Estate Gala 25. ledna 2024, získala ... více

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více