logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > pracovní prostředí > Anketa Microsoftu: Firmy potvrzují, že budoucnost tkví v kombinaci práce na dálku a z kanceláře
www.veletrhprace.cz

Anketa Microsoftu: Firmy potvrzují, že budoucnost tkví v kombinaci práce na dálku a z kanceláře

personalista.com - 17. 09. 2020
Téměř polovina respondentů se už nyní může rozhodnout, zda bude pracovat z domova či z kanceláře
Mnoho pracovníků po celém světě strávilo několik posledních měsíců alespoň částečně prací na dálku. Poté, co se týmy přizpůsobily tomuto novému „normálu“, se mnozí ptají, jak se bude způsob, jakým pracujeme, dále vyvíjet. A zda mají kanceláře, jak je známe, ještě budoucnost. Microsoft v České republice se, coby iniciátor konceptu spolupráce odkudkoli, rozhodl v rámci této osmileté iniciativy oslovit partnerské organizace s jednoduchou anketou. Ta přináší odpověď na některé z otázek týkajících se dosavadních zkušeností s prací na dálku a také výhledů do budoucnosti. Její výsledky firma oznamuje právě u příležitosti Dne spolupráce odkudkoli, který připadá letos na čtvrtek 17. září.

Na jaře 2020 se práce z domova (odkudkoli) proměnila – ze dne na den se stala pro řadu firem a státních institucí naprostou nutností pro zajištění jejich chodu; už nebyla vnímána jako určitá forma zaměstnaneckého benefitu. 60 % respondentů ankety „Co nás naučila situace zavřených kanceláří“ uvedlo, že všichni jejich zaměstnanci v této době pracovali na dálku a v dalších 33 % firem pak velká část zaměstnanců.

Z oslovených firem zároveň zaznívá, že zaměstnavatelé byli obecně s výkonem práce na dálku spokojeni. A to za situace, kdy pro mnohé společnosti tento přechod znamenal velkou změnu, na níž nemusely být připraveny. „Z našeho pohledu se nejedná pouze o vybavení lidí technologiemi, základem úspěšné a efektivní spolupráce na dálku je především silná firemní a digitální kultura,“ uvádí za Microsoft Česká republika a Slovensko HR ředitelka Klára Žižková, a dodává: „I pro firmy, které už práci z domova svým zaměstnancům běžně umožňovaly, byla situace tzv. zavřených kanceláří výzvou. V Microsoftu jsme již několik let průkopníky flexibilního stylu práce a spolupráce odkudkoliv a naši lidé mohou pracovat z místa, které jim k práci vyhovuje nejlépe a které je podporuje při sladění práce s osobním životem. Přesto jsme museli hledat nové cesty, jak udržet zaměstnance a týmy při spolupráci na dálku soudržné a motivované.“

Výhody a úskalí práce na dálku

Z pohledu zaměstnavatelů, kteří odpověděli na anketu, si lidé za koronavirové situace nejčastěji pochvalovali práci z domova kvůli úspoře času (85 %), druhou nejčastěji zmiňovanou výhodou pak byla možnost lépe sladit práci se svým soukromým životem (68 %). Dvě pětiny respondentů uvedli, že přizpůsobovali svou pracovní dobu chodu domácnosti, nicméně třetina vnímala jako problém schopnost sladit práci s péčí o rodinu a necelá pětina dotázaných dokonce musela v práci ubrat, aby vše dokázali zvládnout.

Jako úskalí několikaměsíční práce z domova zaměstnavatelé zmiňovali, že lidé negativně vnímali sociální odloučení – v 62 % případů, následně pak větší únavu z práce online. Tu zmiňovalo 42 % respondentů. Jiná studie Microsoftu odhalila, že spolupráce na dálku je psychicky náročnější než osobní forma spolupráce, online videokonference vyžadují více soustředění než například psaní e-mailů. Jak uvádějí respondenti ankety, počet online schůzek se u 45 % z nich za koronavirové situace zvýšil a dvě pětiny dotázaných jich denně zvládali pět i více.

Koronavirus bude mít trvalý dopad na práci

Častěji využívaná práce na dálku (z domova či odkudkoli) s sebou přináší více flexibility do pracovní doby. Tento trend potvrzují i globální data z Microsoft Teams, která naznačují, že lidé pracují častěji v ranních a večerních hodinách, ale i o víkendech. Podobné výsledky přinesla i anketa „Co nás naučila situace zavřených kanceláří“ . Z ní vyplývá, že více než třetina respondentů pracovala za koronavirové situace více či méně mimo běžnou pracovní dobu. Téměř polovina zmiňovala večerní hodiny, 80 % ranní hodiny a více než pětina víkendy.

I když mnohým z nás přináší práce na dálku a s ní spojená větší flexibilita výhody v podobě lepšího sladění soukromého a pracovního života, fyzické kanceláře mají svoji nezastupitelnou roli především v socializaci a pravděpodobně tak zůstanou stěžejní součástí budoucí podoby práce. Ačkoli více jak polovina respondentů ankety počítá s tím, že bude do budoucna kanceláře využívat méně, pro 85 % jsou i nadále důležitým místem pro setkávání a spolupráci s kolegy.

V současnosti podle získaných odpovědí 13 % lidí z oslovených firem pracuje již z kanceláře, 25 % získalo více flexibility, ale většina práce také probíhá z kanceláře. A 43 % uvádí, že se mohou rozhodnout, zda budou pracovat z domova či z kanceláře. Zdá se, že budoucnost práce tkví více v práci na dálku než kdykoli předtím, ale že práce bude pravděpodobně kombinací osobní a vzdálené spolupráce (tzv. hybridní model).

_____________________________________________________________

Anketa „Co nás naučila situace zavřených kanceláří“ mezi českými firmami, které jsou partnery iniciativy Dne spolupráce odkudkoli, probíhala na přelomu srpna a září 2020. Zapojilo se do ní 60 firem, odpovědi byly anonymní. Iniciativa Den spolupráce odkudkoli je oslavou moderních forem práce založených na flexibilitě a odpovědnosti, za níž již osmým rokem stojí společnost Microsoft Česká republika a Slovensko.
listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Coding Bootcamp Praha: Ženy v IT? Diverzita může oboru jedině prospět

V České republice je i nadále jeden z nejmenších podílů žen v IT v rozvinutém světě. Ve Spojených státech amerických pracuje v IT ... více

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvinuli filtrační materiál, který je možno sterilizovat elektrickým proudem a opakovaně používat, nejen pro ochranu před virem COVID-19

Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se dlouhodob... více

Pandemie změnila návyky a zvyky. Jaké?

Pandemie koronaviru potrápila společnost a pustila nám všem žilou. Lze na ní najít i něco pozitivního? Pokusíme se o to.... více

Pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM bude letos poprvé součástí veletrhu URBIS a zaměří se na cirkulární ekonomiku ve veřejných zakázkách

Jubilejní pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM proběhne letos poprvé v rámci veletrhu URBIS SMART CITY na BVV v Brně, kvůli krizi ... více

Pět tipů, jak být dobrým šéfem v čase cholery

Koronavirová epidemie i nadále nechává řadu pracovníků pracovat ze svých domovů. Jak by si měli s kolegy na home officu poradit je... více