logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > pracovní prostředí > Vhodné pracovní prostředí jako klíč k produktivitě a zdraví zaměstnanců
Vše pro váš úspěšný obchod, komunikaci a podnikání
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Vhodné pracovní prostředí jako klíč k produktivitě a zdraví zaměstnanců

personalista.com - 30. 01. 2018
Význam zdravého pracovního prostředí pro produktivitu a zdraví pracovníků si začíná uvědomovat čím dál více zaměstnavatelů. K efektivní prevenci nemocí přispívá zajištění vhodných podmínek pro práci, zohledňující širokou škálu faktorů od kvalitního osvětlení až po dobrou akustiku. Právě komplexní přístup k péči o fyzickou i duševní pohodu příznivě ovlivňuje nejen motivaci zaměstnanců, ale především jejich produktivitu a vztah k práci.
Prevence a zdravý životní styl

V České republice je ročně evidováno okolo 2,5 milionu případů pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Přitom až 80 % z nich je možné předcházet efektivní prevencí a zajištěním kvalitních podmínek pro práci. Na nezbytnost podpory a ochrany zdraví poukazuje celá řada odborníků. Podle aktuálních dat trpí až 57 % dospělé populace nadváhou. Nádorová onemocnění ročně stoupají o 6 % a roste i počet lidí trpících cukrovkou druhého typu. Zdraví člověka je přitom ovlivněno genetikou jen z 20 %, ale životním stylem až z 50 %. Včasnou prevencí, zdravou a vyváženou stravou, dostatkem pohybu a absencí kouření lze proto předejít závažným onemocněním, jejichž léčba je následně spojena s výraznými finančními náklady.

„Celková ztráta na HDP v důsledku léčebních výdajů ročně činí téměř 150 miliard korun. V zájmu zaměstnavatelů je proto udržovat své zaměstnance zdravé, což přispívá nejenom ke stabilitě firmy, ale i k její prosperitě,“ říká Yvona Hartlová, ředitelka iniciativy Firma pro zdraví.

Podpora zdraví jako součást firemní kultury

Ačkoli je podle vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR Aleny Šteflové obecná informovanost lidí o svém zdraví relativně vysoká, v oblasti samotné podpory zdraví pokulháváme. Postupně se však cestou podpory prevence a zdravého životního stylu začínají vydávat první firmy, které toto poslání považují za součást své firemní kultury a pozitivně vedou zaměstnance k včasné prevenci, změně stravovacích návyků či vyšší pohybové aktivitě. Právě těm uděluje Firma pro zdraví každoročně titul, který slouží jako inspirace pro další podniky. V loňském roce tak byly oceněny programy poskytovatele zásilkových služeb DPD, zaměřené na prevenci nádorových onemocnění či cukrovky, a také aktivity společnosti Eaton EEIC, směřující k podpoře zdravého životního stylu.

Kvalita kanceláří

Pro celkové zdraví zaměstnanců je kromě fyzické kondice podstatná i duševní a sociální pohoda. Kvalitní prostředí je proto dalším z požadavků na vytvoření vhodných podmínek pro práci. Zaměstnavatelé by při zařizování kanceláří měli klást důraz především na správné koncepční řešení prostor z hlediska ergonomie, akustiky, větrání, tepelných a světelných podmínek.

„Nesprávně řešené prostory kanceláří představují zásadní problém, se kterým se jako garant Zdravé kanceláře soutěže CBRE Zasedačka roku každoročně setkáváme. Nedostatečná pozornost věnovaná právě této oblasti může vést k únavě, bolestem pohybového aparátu, neschopnosti soustředit se či k hromadění stresu. Tyto obtíže mohou následně způsobovat závažná onemocnění, a to jak fyzické, tak psychické povahy,“ uvádí výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda a doplňuje: „Čím dál více zástupců firem si však tuto skutečnost uvědomuje a zdravému prostředí v kancelářích přikládá větší váhu.“ Denní světlo, správná teplota a čerstvý vzduch

Kvalita vnitřního prostředí a výkon pracovníků jsou v první řadě odvislé od vhodných světelných podmínek a množství denního světla v místnosti. Nedostatek přirozeného světla má totiž zásadní vliv na lidský organismus a ovlivňuje naše duševní i tělesné zdraví. Denní světlo pronikající okny by mělo být doplněné vhodným výběrem svítidel s možností regulovat jejich intenzitu. Podle potřeby by mělo být možné nastavit i teplotu v místnosti. Zajištěn by měl být také dostatečný přísun čerstvého vzduchu, aby v kancelářích nedocházelo k hromadění škodlivého oxidu uhličitého (CO2).

„Kvalita vzduchu je naprosto zásadním faktorem zdravého vnitřního prostředí. Při nadměrné koncentraci CO2 dramatickým způsobem klesá komunikační a pracovní aktivita zaměstnanců a tím jejich celková výkonnost. Studie Světové rady pro šetrné budovy uvádí až 10 % pokles produktivity v důsledku nízké kvality vnitřního ovzduší. Řešením jsou vzduchotechnické technologie, které měří množství CO2 a automaticky začnou vyměňovat vzduch v okamžiku, kdy koncentrace oxidu uhličitého stoupá,“ vysvětluje Tomáš Andrejsek, předseda představenstva České rady pro šetrné budovy a jednatel společnosti ELAN Interior.

Nepodceňujte akustiku a ergonomii

Uživatelský komfort pracovního prostředí ovlivňuje i správné ergonomické a akustické řešení. Důležitá je nejen variabilita pracovního místa, ale i prostorové členění místností a vzdálenosti mezi nimi.

„Zásadním problémem ve vztahu ke zdraví a produktivitě zaměstnanců jsou prostory, které často nezohledňují požadavky na vhodné akustické a ergonomické podmínky. Právě výrazná míra hluku vede k rozptylování pozornosti a je tak hlavním důvodem neschopnosti se soustředit na zadané úkoly. Dobré akustické podmínky přitom mohou zlepšit motivaci zaměstnanců ve vztahu k úkolu o 66 %. Pomoci mohou akustické obklady či nástěnné panely. Vždy je však potřeba hledat nejvhodnější řešení šité přímo na míru dané místnosti,“ podotýká Jiří Strnad, developer konceptů pro kanceláře a školy společnosti Saint-Gobain Ecophon.

„Pokud jde o ergonomii, až 25 % tzv. sick days vzniká v důsledku onemocnění pohybového aparátu, z nichž je 20 % způsobeno špatnou ergonomií pracovního místa,“uzavírá problematiku nevhodně koncipovaných prostor Tomáš Andrejsek. Součinnost všech uvedených aspektů pak vytváří kvalitní a především zdravé pracovní prostředí, které není jen produktivnější, ale navozuje i příjemnou atmosféru a významně motivuje zaměstnance.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

EU bude nadále podporovat palestinské uprchlíky, pomoc ale bude směřovat jen těm nejchudším a nejvíce ohroženým

Poslanci dnes odhlasovali rezoluci týkající se Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). ... více

Jaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech

Vytápět starý nezateplený dům může být poměrně složité, a především také finančně náročné. Vytápění v takových případech většinou ... více

Jaké jsou nejčastějších úrazy dětí a dospělých o jarních prázdninách

Pátý únorový den začne v České republice letošní cyklus jarních prázdnin. Lidé si vyrážejí nejčastěji užívat sněhové nadílky do če... více

Otrav oxidem uhelnatým v Česku dlouhodobě přibývá, největší nárůst bývá vždy v zimě

V Česku ročně dojde až k 1500 otravám oxidem uhelnatým. Více než sto jich přitom vždy končí smrtelně. K náhodné intoxikaci nejčast... více

Opuštěné chaty lákají zloděje nejvíce v zimě. Jak se před nimi bránit?

Policejní statistiky ukazují dlouhodobý trend klesající kriminality v Česku. Výjimkou nejsou ani vloupání do chat, kterých oproti ... více