logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > poradna personalisty > Aktuální změny v oblasti rodinné politiky - rodičovská dovolená 2012
Vše pro váš úspěšný obchod, komunikaci a podnikání
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Aktuální změny v oblasti rodinné politiky - rodičovská dovolená 2012

personalista.com - 25. 05. 2012
Od roku 2012 je schválen nový systém pro čerpání rodičovského příspěvku a rodičovské dovolené v rámci sociální reformy. Následující článek systematizuje nepřehledný a stále se měnící terén české rodinné politiky, přináší informace a hodnotí také pozitiva a negativa v systému a jeho změnách.
Změny rodičovského příspěvku – pozitiva a negativa

Nejdůležitější změnou, kterou návrh přináší, je zavedení flexibility ve výběru délky trvání rodičovské dovolené a výše rodičovského příspěvku s možností měnit podmínky jednou za čtvrt roku a stanovením stropu na vyplácení rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč. Rodiče tak budou moci reagovat na své momentální potřeby.

Některé nevýhodné podmínky pro rodiče však zůstávají v platnosti, například pokud jsou oba nezaměstnaní. Rodiče pak mají jedinou možnost – čerpat rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě (7 600 Kč do 9. měsíce věku, poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte), což je z hlediska politiky zaměstnanosti nesystémová záležitost, která nezaměstnané jen nadále udržuje v „kruhu nezaměstnanosti“.

Zásadní změnou je zohledňování příjmu obou rodičů pro výpočet výše rodičovského příspěvku. Vychází se zde z toho, že otcové mívají vyšší platy, proto je následně rodině umožněno dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek a ženám vrátit se rychleji na trh práce. Tímto dochází k pojímání rodinného příjmu jako společného a je umožněna vyšší flexibilita osobám, které by jinak na nejvyšší dávku (11 500 Kč/měsíc), a tím pádem rychlejší návrat na trh práce, nemohly dosáhnout. Stejně tak umožňuje rodičům, z nichž jeden je nezaměstnaný nebo studující a přitom chce čerpat rodičovský příspěvek a být na rodičovské dovolené, možnost flexibility a volby výše a délky rodičovského příspěvku na základě platu partnera či partnerky, pakliže splňují kritéria možnosti flexibilního čerpání rodičovského příspěvku. Pozitivní dopad tohoto opatření se projeví také nejspíše při výpočtu penze a dalších dávek v sociálním systému, protože bude osobě, která pobírá příspěvek v rodičovství, byť na základě platu partnera či partnerky, zohledňovat vyšší příjmy a případně rychlejší návrat na trh práce.

Neomezené umístění dětí do 2 let věku do zařízení péče

Další pozitivní změnou je možnost umístit děti od 2 let do zařízení péče o děti na jakkoli dlouho, aniž by rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek, a zavedení měsíčního konta při pobytu v zařízení péče pro děti mladší 2 let ve výši 46 hodin měsíčně. Možnost pobírat rodičovský příspěvek a umístit dítě do zařízení péče je však fatálně limitována nemožností umístit dvouleté děti do zařízení péče, neboť v ČR v současné době místa pro děti mladší 3 let téměř neexistují . Měsíční konto zásadním způsobem ulehčuje život zejména těm rodičům, kteří za prací nebo úřady dojíždějí do jiných měst.

Problém: Neexistující otcovská dovolená

Od roku 2001, kdy došlo k reformě rodičovské dovolené, mohou otcové tuto dovolenou využívat, ale ve skutečnosti tento evropský standard, samostatně zakotvená otcovská dovolená, prozatím v ČR neexistuje. V současnosti ji využívá pouhé 1 procento mužů. Hlavním smyslem institutu rodičovské bylo a zůstává zrovnoprávnění rodičů v jejich každodenních životech . Opatření nejvíce motivující otce k nástupu na rodičovskou dovolenou jsou koncipovaná tak, že část rodičovské dovolené musí být vybrána druhým partnerem, nebo tento díl (většinou v řádu několika měsíců) propadne. Další možností je tzv. „daddy quota“, kdy je otcům přímo určena část rodičovské dovolené, kterou nelze převést na žádnou další osobu (příkladem je Island, kde jsou 3 měsíce určeny otci, 3 matce a zbylé 3 měsíce si mohou rozdělit podle vlastní volby).

V České republice jsou muži na rodičovské dovolené stále často vnímáni jako hrdinové, jsou společensky oceňováni a podporováni. Byť je důležité ukazovat pozitivní příklady pečujících či aktivních otců, dochází zde: a) k nespravedlivému oceňování skupiny otců v kontrastu k „samozřejmé“ mateřské péči a b) k posilování genderových stereotypů hrdinského muže. Osobami primárně pečujícími o děti v České republice jsou však stále ženy . Stereotypy vztahující se k tomu, že vhodnější pro péči o malé děti jsou ženy, se často přelévají v diskriminaci žen na trhu práce. Zaměstnavatelé většinou zastávají názor, že žena-matka (především předškolních dětí) není tolik efektivní zaměstnankyní jako jsou muži a bezdětní. Nicméně s diskriminací se potýkají i ženy, u kterých se očekává, že se „brzo“ stanou matkami.

Gay a lesbičtí rodiče a rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená není vázána na matku nebo biologické rodiče, rodičovský příspěvek mohou pobírat také osoby, které dítě převzaly do výhradní péče. Rodičovský příspěvek se tedy vztahuje také na gay a lesbické rodiče. Nebiologický rodič v gay nebo lesbickém páru má zákonnou povinnost podílet se na výchově dítěte, pokud partneři nebo partnerky žijí ve společné domácnosti, avšak nemá stejná práva. Partner či partnerka v registrovaném páru nemá žádný právní nárok na dítě svého partnera nebo partnerky, s nimiž žije v jedné domácnosti. To představuje zcela zásadní problém zejména pro dítě, které je v případě nemoci nebo úmrtí odebráno nebiologickému rodiči, s nímž dlouhodobě žilo v domácnosti. Registrovaní gayové a lesby také nemohou adoptovat dítě.

Cizinci

Nárok na porodné a na rodičovský příspěvek mají také cizinci – občané Evropské unie. Nárok na dávky nemocenského pojištění (peněžitou pomoc v mateřství a ošetřovné) mají cizinci za stejných podmínek jako občané ČR, tedy splňují-li podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Otrav oxidem uhelnatým v Česku dlouhodobě přibývá, největší nárůst bývá vždy v zimě

V Česku ročně dojde až k 1500 otravám oxidem uhelnatým. Více než sto jich přitom vždy končí smrtelně. K náhodné intoxikaci nejčast... více

Opuštěné chaty lákají zloděje nejvíce v zimě. Jak se před nimi bránit?

Policejní statistiky ukazují dlouhodobý trend klesající kriminality v Česku. Výjimkou nejsou ani vloupání do chat, kterých oproti ... více

Jak poznat, že je čas na výměnu baterie v telefonu či notebooku?

Současné notebooky i smartphony mají v naprosté většině případů dostatek výkonu pro jakoukoli běžnou činnost, ale bolestí těchto m... více

Na vánoční dárky si půjčuje stále více Čechů, roste počet zadlužených domácností i seniorů

Období Vánoc je spojené s vyšším zájmem o půjčky. Z údajů společnosti PROFI CREDIT například vyplývá, že od října si o nebankovní ... více

Tipy na praktické a nevšední Vánoce -sprcha s hudbou nebo virtuální realita pro děti.

Nákup dárků pro spoustu lidí představuje zdlouhavé hledání toho pravého a nekonečné řady v obchodech. Zkuste Vánoce jinak. Místo t... více