logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > poradna personalisty > Aktuální změny v oblasti rodinné politiky - pracovní trh a flexibilní formy práce 2012
Vše pro váš úspěšný obchod, komunikaci a podnikání
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Aktuální změny v oblasti rodinné politiky - pracovní trh a flexibilní formy práce 2012

personalista.com - 25. 05. 2012
Rodinná politika není a nemůže být samostatnou kapitolou, ale souvisí s celou řadou dalších opatření. Patří mezi ně také daňový systém, důchodová politika, způsob fungování pracovního trhu, politika zaměstnanosti, adopce a možnosti umělého oplodnění, pěstounská péče či alternativní formy rodiny. Je rozdělena do tří tematických oblastí (mateřská a rodičovská, zařízení péče o děti a pracovní trh). V tomto článku se budeme zabývat pracovním trhem a flexibilními formami práce.
Jednou z nejzávažnějších komplikací pro rodiče s dětmi je souběh 3 záležitostí: zcela nedostatečné dostupnosti zařízení péče o děti (ZPOD), podmínek kladených pro možnost čerpání rodičovského příspěvku a nízká nabídka flexibilních forem práce. Podle statistiky OECD z roku 2010 bylo v poměru ke všem úvazkům v České republice pouze 3,5 procenta částečných úvazků. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je to hluboko pod celoevropským průměrem. Podobně jsou na tom jen Slovensko (2,7 %) či Maďarsko (3,1 %). Nejzávažnější je však skutečnost, že statistika flexibilních forem práce pro Českou republiku se za posledních 10 let téměř nezměnila. U rodičů s dětmi, a zejména v rodinách samoživitelů a samoživitelek, jsou flexibilní formy práce velmi žádané a zcela nezbytné.

Výsledky průzkumu mezi matkami na mateřské či rodičovské dovolené, kterou pro Gender Studies v roce 2009 provedla společnost Ipsos Tambor, představují pro zaměstnavatele výzvu. Nadpoloviční většina matek (63 %) totiž projevila zájem pracovat během rodičovské dovolené. V Praze 54 %, v ostatních krajích dokonce 74 procent (mimopražské matky se potýkají s horší finanční situací, tudíž je pro ně práce v období rodičovské dovolené více nutná než pro matky pražské). Největší zájem je o práci formou brigády (44 %), dále využití polovičního pracovního úvazku (43 %) a méně než polovičního úvazku (24 %). Velký zájem je v průběhu rodičovské dovolené o práci z domova či o práci z domova kombinovanou s prací v kanceláři.

Kromě nabídky flexibilních forem práce matky dále ve velké většině uvedly, že by přivítaly možnost být během rodičovské ve spojení se zaměstnavatelem. Nechtějí ztratit kontakt s pracovním trhem a přehled o tom, kam se firma či úřad, kde byly zaměstnané před odchodem na rodičovskou dovolenou, ubírá. Zároveň ženám na rodičovské tento kontakt dodává tolik potřebné sociální vazby, jiné než jsou s dalšími rodiči s dětmi, pocit vlastní hodnoty jako pracovnic a sebe-vědomí součásti společenského dění.

Pro zaměstnavatele představují flexibilní formy práce možnost, jak si uchovat již vyškolené, loajální zaměstnance a zaměstnankyně, kteří znají chod firmy nebo úřadu: „Pokud bude zaměstnavatel ke svému zaměstnanci vstřícný, zaměstnanec se bude více snažit a neodnese si svoje pracovní know-how do jiné firmy,“ říká Nina Bosničová z Gender Studies.

„Manpower nabízí několik typů flexibilních forem zaměstnávání podle toho, jak je to pro daného zaměstnance nejvhodnější. Nejrozšířenější jsou částečné nebo plné pracovní úvazky s flexibilní pracovní dobou. Během rodičovské dovolené, ale i v jiných případech, je využívána práce z domova, a to jak na celý týden nebo ve vybrané dny. Lidem, kteří se při zaměstnávání vzdělávají na vysoké škole nebo si dál doplňují vzdělání, nabízíme možnost studijního volna,“ říká generální ředitelka Manpower Jaroslava Rezlerová.

Ač by v současné české společnosti byla výraznější možnost zkrácení pracovní doby relativně vítána, a to především ženami, existuje nesoulad mezi preferencí a skutečností. Ve stávajících podmínkách je jak pro ženy, tak pro muže obtížné a především nevýhodné pracovat na zkrácený pracovní úvazek. Podle propočtů je zkrácená ekonomická aktivita méně výhodná než plná neaktivita. Kratší úvazky představují také riziko pro kvalifikovanou pracovní sílu, neboť může být díky nim zpomalen pracovní postup nebo úplně zastaven profesní růst zaměstnance/zaměstnankyně. Práce na zkrácený úvazek vyhovuje ženám jako pečujícím osobám, nikoliv však jako osobám s určitými předpoklady pro výkon náročné práce.

Potvrdilo se, že až 42 procent firem v soukromém sektoru nenabízí žádnému typu zaměstnanců či zaměstnankyň zkrácené úvazky, oproti 19 procent ve státní správě. Nabídka pružné pracovní doby je však ještě méně častá. Všem zaměstnaným ji umožňuje 9 procent zaměstnavatelů, 43 procent některým zaměstnaným a 48 procent nenabízí možnost volby začátku a konce pracovní doby vůbec.

Flexibilní pracovní formy však nejsou samospásné. Představují riziko jak pro individuální zaměstnance či zaměstnankyně, tak pro pracující na částečný úvazek jako skupinu. Z hlediska individuálního zaměstnance /individuální zaměstnankyně je problematická skutečnost, že částečné úvazky nejsou stabilní, nemají takovou sociální ochranu jako úvazky plné, v krizových obdobích zaměstnavatelé propouštějí nejčastěji zaměstnance/zaměstnankyně pracující právě na částečné úvazky. Rodiče s dětmi jsou v těchto pozicích mnohem zranitelnější než ostatní skupiny, a protože práci potřebují, jsou ochotni pracovat i za zcela nevýhodných podmínek – bez adekvátních benefitů, přesčas, atd. Zaměstnavatelé by se proto měli řídit konceptem flexicurity.

Zkušenosti z Dánska, Nizozemí či Německa varují, aby se i u nás z flexibilních forem práce nestala pro určité sociální skupiny past. Je proto nutné, aby vedle podpory flexibilních forem práce fungovala osvěta v odstraňování genderových stereotypů vůči pracujícím matkám a podpora otců ve využívání rodičovské – jedině tak to nebude výhradně sociální skupina žen, která bude představovat riziko pro zaměstnavatele.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Otrav oxidem uhelnatým v Česku dlouhodobě přibývá, největší nárůst bývá vždy v zimě

V Česku ročně dojde až k 1500 otravám oxidem uhelnatým. Více než sto jich přitom vždy končí smrtelně. K náhodné intoxikaci nejčast... více

Opuštěné chaty lákají zloděje nejvíce v zimě. Jak se před nimi bránit?

Policejní statistiky ukazují dlouhodobý trend klesající kriminality v Česku. Výjimkou nejsou ani vloupání do chat, kterých oproti ... více

Jak poznat, že je čas na výměnu baterie v telefonu či notebooku?

Současné notebooky i smartphony mají v naprosté většině případů dostatek výkonu pro jakoukoli běžnou činnost, ale bolestí těchto m... více

Na vánoční dárky si půjčuje stále více Čechů, roste počet zadlužených domácností i seniorů

Období Vánoc je spojené s vyšším zájmem o půjčky. Z údajů společnosti PROFI CREDIT například vyplývá, že od října si o nebankovní ... více

Tipy na praktické a nevšední Vánoce -sprcha s hudbou nebo virtuální realita pro děti.

Nákup dárků pro spoustu lidí představuje zdlouhavé hledání toho pravého a nekonečné řady v obchodech. Zkuste Vánoce jinak. Místo t... více