logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > poradna personalisty > Aktuální změny v oblasti rodinné politiky - mateřská dovolená 2012
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Aktuální změny v oblasti rodinné politiky - mateřská dovolená 2012

personalista.com - 25. 05. 2012
Od roku 2012 je schválen nový systém pro čerpání rodičovského příspěvku a rodičovské dovolené v rámci sociální reformy. Následující článek systematizuje nepřehledný a stále se měnící terén české rodinné politiky, přináší informace a hodnotí také pozitiva a negativa v systému a jeho změnách - je rozdělena do tří tematických oblastí. V tomto článku se budeme zabývat oblastí mateřskou.
Mateřskou dovolenou čerpá pouze žena-zaměstnankyně, a to v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. Mateřskou dovolenou může čerpat maximálně v rozsahu 28 týdnů, porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, pak v rozsahu 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou zaměstnankyně obvykle nastupuje od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem. Pokud z mateřské dovolené vyčerpá před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí stanovené doby 28 týdnů, respektive 37 týdnů. Pokud zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem vyčerpá méně než 6 týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, respektive 31 týdnů.

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem je povinná a nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

„Mateřskou“ dovolenou mohou čerpat také muži, avšak pod názvem rodičovská dovolená, práva atd. jsou však stejná jako u žen. Muž-zaměstnanec nemůže čerpat mateřskou dovolenou, může však čerpat rodičovskou dovolenou, a to od narození dítěte. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnance o rodičovskou dovolenou vyhovět.

Mateřskou neboli peněžitý příspěvek v mateřství (PPM) je možno čerpat v délce 28 týdnů, popř. 37 týdnů, porodila-li žena zároveň 2 nebo více dětí. Ženy, které nesplnily zákonnou podmínku 270 dnů platby záloh na nemocenské pojištění či byly před nástupem na mateřskou vedeny v evidenci úřadu práce, nemají nárok na PPM. Pokud nevznikne nárok na čerpání mateřské dovolené, je možné čerpat – pokud to zákonné podmínky umožňují – tzv. nemocenskou v souvislosti s porodem, kdy sice nevzniká nárok na čerpání PPM, ale PPM mohou čerpat také otcové, a to od 7. týdne po narození dítěte na základě písemné dohody s matkou nebo převzetí dítěte do péče z důvodu závažného onemocnění matky. Matka dítěte může pobírat peněžitý příspěvek v mateřství na základě otcova platu, pakliže se na 7 dní vystřídá na mateřské dovolené s otcem dítěte, výpočet mateřské se pak již nazpět na matku nepřepočítává.

Matka-zaměstnankyně může čerpat rodičovskou dovolenou po skončení mateřské dovolené, otec-zaměstnanec může čerpat rodičovskou dovolenou od narození dítěte. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance o rodičovskou dovolenou vyhovět. Zaměstnavatel tedy nesmí odmítnout poskytnout nebo rozmlouvat dovolenou ani otci dítěte s poukazem na to, že je to neobvyklé a že má být doma s dítětem matka. Rodičovskou dovolenou lze čerpat až do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni či zaměstnanci rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém o ni požádají; nejsou povinni čerpat rodičovskou dovolenou v celku. Je tedy například možné, aby zaměstnankyně či zaměstnanec rodičovskou dovolenou ukončili v jednom roce dítěte a následně o ni znova požádali ve dvou letech dítěte. Také je možné, aby se rodiče dítěte na rodičovské dovolené střídali, a to i vícekrát, například po půl roce.

Po dobu čerpání rodičovské dovolené nepřísluší zaměstnanci/ zaměstnankyni ani mzda nebo plat, ani náhrada mzdy nebo platu, ale mají nárok na rodičovský příspěvek jako dávku státní sociální podpory (viz níže). Rodičovskou dovolenou je možné čerpat do dosažení 3 let věku dítěte, nicméně rodičovský příspěvek lze čerpat až do dosažení 4 let věku dítěte.

Chtějí-li matka nebo otec dítěte zůstat doma a čerpat tento příspěvek, musejí se dohodnout se zaměstnavatelem na neplaceném volnu. Zaměstnavatel však není této žádosti povinen vyhovět.Rodičovský příspěvek: Rodiče si mohou zvolit délku a výši pobírání rodičovského příspěvku do celkové částky 220 000 Kč na dítě. Měsíční výše je omezená zhruba 70 procent platu a nejvyšší hodnota příspěvku může činit 11 500 Kč. Výši a délku pobírání rodičovského příspěvku lze měnit aktuálně podle momentálních potřeb rodiny, maximálně však jednou za čtvrt roku.

Nárok na volbu a flexibilitu mají rodiče, z nichž lze alespoň jednomu stanovit denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství (tzn. ti rodiče, kteří nejsou oba nezaměstnaní, studenti či podnikatelé neplatící nemocenské pojištění). Nově lze výši a délku rodičovského příspěvku odvozovat z platu obou rodičů. Rodiče mohou také nově čerpat rodičovský příspěvek, pakliže umístí dítě od 2 let do zařízení péče o dítě.

Pobírání rodičovského příspěvku neohrozí ani umístění dítěte mladšího 2 let do zařízení péče na 46 hodin v měsíci.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více