logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022


Personalista > lidé a podniky > GFG Alliance jmenovala špičkového průmyslového manažera Sandipa Biswase investičním ředitelem skupiny
Spolehlivé HR řešení v každé době

GFG Alliance jmenovala špičkového průmyslového manažera Sandipa Biswase investičním ředitelem skupiny

personalista.com - 01. 04. 2022
GFG Alliance, které zastřešuje celosvětovou síť firem vlastněných Sandžívem Guptou a jeho rodinou, do níž patří v Česku i huť LIBERTY Ostrava, v rámci posilování svého manažerského týmu jmenovala Sandipa Biswase, zkušeného vrcholového manažera globálního ocelářského průmyslu, investičním ředitelem skupiny.
Sandip bude odpovědný za dosahování trvalých obchodních a investičních výsledků a bude hrát klíčovou roli při podpoře plánů restrukturalizace a transformace dluhu skupiny, což jsou oblasti, ve kterých má hluboké odborné znalosti. Sandip bude odpovědný za vedení iniciativy CN30, jejímž cílem je, aby se GFG jako celek stala uhlíkově neutrální do konce tohoto desetiletí, přičemž uplatní své bohaté zkušenosti s přípravou projektů dekarbonizace.

Sandip přichází ze společnosti Tata Steel, kde sedmnáct let působil ve vedoucích pozicích a v představenstvech jejích důležitých podniků a dceřiných společnostech. Jednou z nich byla i pozice finančního viceprezidenta skupiny Tata Steel Limited, kde řídil strategii financování skupiny, včetně kapitálové struktury, fúzí, akvizic a aktivit na zvyšování kapitálu. V červenci 2019 se Sandip stal výkonným ředitelem Tata Steel Europe zodpovědným za řízení transformačního programu společnosti a byl jmenován do jejího představenstva. Naposledy Sandip zastával pozici prezidenta Tata Steel VB.

Sandip byl členem představenstev společností v různých částech světa od jihovýchodní Asie, Indie, přes Afriku, Evropu až po Kanadu, jejichž činnosti zahrnovaly řízení přístavu, expedice, těžby uhlí a železné rudy a ocelářských odvětví. Sandip je absolventem Kalkatské univerzity, kde vystudoval obchod s červeným diplomem. Je členem Institutu autorizovaných účetních v Indii a indického Institutu odborných asistentů.

Sandip s sebou přináší hluboké porozumění pro důležitost vazeb mezi průmyslem, společností a životním prostředím, které hrají důležitou roli v záměru skupiny GFG vytvořit udržitelnou budoucnost pro průmysl a společnost.

Sandip Biswas komentoval své jmenování takto: „Trajektorie růstu GFG a zaměření skupiny na transformaci k výrobě zelené oceli ji staví do jedinečné pozice v našem odvětví. Skupina má několik vynikajících podniků po celém světě, která dosahují mimořádných výsledků a poskytují solidní platformu pro úspěch. Příštích několik let bude pro skupinu určujících, protože dokončuje svou restrukturalizaci a transformaci. Jsem nadšený z příležitosti hrát klíčovou roli na této cestě, zejména při přechodu na zelenou ocel a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030.“

Sanjeev Gupta, výkonný předseda GFG Alliance, uvedl: „Sandip je špičkový globální manažer ocelářského průmyslu toho nejvyššího kalibru. Sandipovy obrovské zkušenosti z pozice finančního stratéga a jeho odborné znalosti, které získal při řízení významných dekarbonizačních projektů v ocelářství, budou zásadní pro náš budoucí úspěch, kdy podnik nasměrujeme k udržitelnému a dlouhodobého růstu. Jsem potěšen, že se k nám Sandip přidává, a těším se, že budeme společně spolupracovat na plnění závazku skupiny GFG dosáhnout udržitelné budoucnosti a přechodu na zelenou ocel."


Váš e-mail: E-mail příjemce:
Vaše jméno:  listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost dm spouští novou aplikaci Moje dm. Nabídne jednodušší nákupy, propojení s věrnostním programem či čtečku čárového kódu

Společnost dm uvádí novou mobilní aplikaci Moje dm. Zákazníci s ní budou moci nejen přímo nakoupit či sbírat body věrnostního prog... více

Vyhlášení Evropského týdne odborných dovedností 2022

Vzhledem k tomu, že odborné dovednosti představují hlavní bod programu EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti, vyhlašuje Evropská ko... více

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn týkající se válečného konfliktu na Ukrajině.... více

AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu už před válkou

Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má st... více

Záznam z policejních kamer jako PR. Startuje první soutěž videoklipů ze zásahů policie

Společnost Axis Communications a online magazín Týdeník policie spouští 1. kolo soutěže Nejlepší důkaz – přehlídky nejzajímavějšíc... více