logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | Personalista vo slovenčině
Personalista > celoživotní učení > Zvolená rekvalifikace - nabídka dotace na individuální vzdělávání, která se neodmítá
Rekvalifikace pro Pracovníky v sociálních službách

Zvolená rekvalifikace - nabídka dotace na individuální vzdělávání, která se neodmítá

personalista.com - 25. 06. 2015
Máte ideální možnost, jak čerpat na vzdělávání až 50 tisíc korun
Bez písemných závazků vůči Úřadu práce
Rekvalifikaci si můžete vybrat kdekoliv v republice

Chcete se vzdělávat a nemáte potřebnou hotovost? Pokud se jedná o vzdělání, které vám pomůže na trhu práce, může vám pomoci stát. Od roku 2012 totiž nabízí možnost financování vzdělávání bez spoluúčasti formou takzvané Zvolené rekvalifikace.

Koho může úřad práce rekvalifikovat?

Úřad práce Vám může zabezpečit rekvalifikaci v případě, že jste uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání evidovaným na úřadu práce a splňujete vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz. Pro kurzy práce s počítačem může být takovým požadavkem třeba plnoletost a absolvovaná základní škola. Pro kurzy účetnictví to může být absolvovaná střední škola a znalost práce s výpočetní technikou.

Úřadu práce musíte svůj zájem umět vyargumentovat a zdůvodnit. Vezměme si modelovou situaci. Pracujete na místě pracovníka v sociálních služách a máte smlouvu na dobu určitou - třeba na rok. Nahlásíte se na Úřad práce s tím, že pro to, aby vám zaměstnavatel smlouvu prodloužil, potřebujete splnit kvalifikaci vyžadovanou zákonem a tedy absolvovat Základní kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách. tento kurz stojí zpravidla sedm až dvanáct tisíc korun a ne každý si ho může dovolit zaplatit z vlastní kapsy.

Tady pomůže pracovní úřad. Poskytne účelovou dotaci, abyste nepřišli o pracovní místo. Před jejím poskytnutím, které ale není nárokové, si Úřad práce ověří, zda skutečně rekvalifikaci potřebujete, zda vám pomůže si udržet práci (tady může chtít dobrozdání od zaměstnavatele) a zda splňujete vstupní předpoklady. Pro tuto rekvalifikaci musíte mít ukončenou základní školu a být fyzicky fit. Pokud všechno splňujete, můze vám být rekvalifikace proplacena. Výše zmíněné informace musíte ale Úřadu sdělit a v případně, že budete vyzváni, také písemně doložit.

Jak probíhá získání dotace na rekvalifikaci?

Navštívíte ÚP a popovídáte si s úřadníkem - specialistou na rekvalifikace. Zpravidla se jedná o velice kompetentní odborníky, kteří se vám budou snažit pomoci. Když se rozmyslíte, jaký kurz a u jakého vzdělavatele absolvovat, vyzvednete si formulář nazvaný "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu".

Domluvíte si schůzku s pracovníkem vzdělávacího zařízení, u kterého jste se rozhodli kurz absolvovat. Vzdělavatel vám vydá potvrzený formulář "Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu" a domluví podrobnosti ohledně konání rekvalifikačního kurzu, jako datum a místo konání, možnost financování, případnou zálohu na absolvování kurzu.

Vyplněné potvrzení předáte zpět na ÚP (nejméně 14 dnů před termínem zahájení kurzu), který po zasedání komise ÚP Vás informuje o výsledku, zda ÚP rekvalifikační kurz uhradí či nikoliv. Pokud se vše povede, nastoupíte na kurz. Po jeho úspěšném absolvování vaše kurzovné vyfakturuje vzdělavatel pracovnímu úřadu.

Kde takového vzdělavatele hledat?

Uchazeč o zaměstnání si může od 1. 1. 2012 sám vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. To, zda je program akreditovaný, si ověříte v aplikaci AKREDIS. Výjimku tvoří programy akreditované ministerstvem práce a sociálních věcí, to má databázi umístěnou na svých stránkách.

Podle vlastního uvážení si tak uchazeč zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání. Stanoven je maximální limit úhrady ceny za rekvalifikaci - 50 tisíc korun. Reálná cena rekvalifikací je ale nižší. Například již zmiňovaná rekvalifikace Pracovník v sociálních službách přijde na sedm až dvanáct tisíc, které vám může financovat Úřad práce.

Konkrétního vzdělavatele si musíte najít na internetu nebo nástěnkách Úřadu práce. Můžete se naké zeptat na radu přímo úředníka na Úřadě práce. Dobré je si zjistit reference o konkrétních společnostech a to jak na webu, tak od známých, kolegů, kamarádů nebo na pracovním úřadě.

Co by měl vzdělavatel splňovat?

Vzdělavatel by měl mít zkušenost s předmětem činnosti. Lepší produkt zpravidla dostanete od společnosti, která proškolí několik set až několik tisíc studentů za rok, než od firmy, která neškolí téměř vůbec nebo školí jen občas. Nadšený amatér zpravidla profesionála nepřekoná.

Vzdělavatel by měl být transparentní. Měl by vám dopředu poskytnout maximum informací o vzdělávací akci. To, kdy a kde se koná, kdo školí, jaké jsou výstupy z akce. Měl by mít jasno v tom, kolik peněz po vás bude chtít a jakou formou. Zda umožní platbu předem a zda poskytne slevu, zda preferuje hotovostní nebo bezhotovostní platbu, zda je schopen komunikovat s Úřadem práce o vaší zvolené rekvalifikaci a zda je schopen vám pomoci dotaci vyřídit.

Vzdělavatel by vám měl sednout. Mnohé napoví už komunikace před začátkem samotného vzdělávání. V průběhu kurzu by pak měl vzdělavatel umět reagovat na případné problémy, nebo jim předcházet. V učebnách by mělo být příjemné prostředí, měli byste mít možnost se obřerstvit - udělat si kávu nebo čaj, popřípadě dostat nealkoholický nápoj.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

Platové třídy a tabulky 2018: kompletní přehled.listfacebook
listzajímavosti odjinud

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více

Jaké jsou ceny pohonných hmot

Ceny pohonných hmot jsou na tříletých maximech. Relativně jsou však stále nízké. Ve srovnání s cenovými extrémy z roku 2012 je nap... více

Již šestá Development Tour odstartovala v Berouně

Prestižní série golfových turnajů Development Tour odstartovala již svůj šestý ročník.V nádherném prostředí berounského klubu se s... více

Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích

Velikonoční zvyky v anglosaských zemích se výrazně liší od českých. Především děti v Británii či Spojených státech si během Veliko... více

Jak se v Česku žije řidičům elektromobilů? Šetří na povinném ručení i při údržbě vozu

Na českých silnicích aktuálně jezdí téměř 1 500 elektromobilů. Postupně se rozrůstá i počet míst, kde si řidiči mohou své vozidlo ... více