logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022Personalista > celoživotní učení > Jak správně vybrat zařízení pro studium MBA, na co si dát při výběru pozor
Spolehlivé HR řešení v každé době

Jak správně vybrat zařízení pro studium MBA, na co si dát při výběru pozor

personalista.com - 30. 06. 2014
V České republice poskytuje studium Master of Business Administration (MBA) zhruba třicet institucí, některé jsou prostředníkem zahraničních univerzit, jiné ryze české. Výběr instituce, díky které budou finanční prostředky účelně vynaloženy, může být mnohdy oříšek. Známkou kvalitní školy je patřičná akreditace uznávaná ve světě, kvalitní lektorský sbor, mnohým studentům vyhovují specializace. Jedním z prvních seznámení podle zástupců institutu CEMI (Central European Management Institut), předního českého specialisty na manažerské vzdělávací programy MBA a LLM s celoevropskou působností, bývá často návštěva internetových stránek.
„Webové stránky poskytovatelů MBA studia by měly být velmi transparentní a zájemce by se z nich měl v ideálním případě dozvědět vše potřebné pro kvalifikované rozhodnutí. Počínaje jasně danou cenou studia, termíny studia, přes možnost zjistit obsah konkrétních studijních modulů a seznámit se s profesními profily lektorů, konče možností prostudovat si předem a v klidu domova studijní řád a smlouvu o studiu. Pokud tyto informace na webu nenajdete, ptejte se na ně přímo dané školy,“ míní Mgr. Štěpán Mika, ředitel vzdělávacího institutu CEMI.

Master of Business Administration, zkráceně MBA, je profesní studijní program, který připravuje studenty do manažerských pozic a především prohlubuje jejich znalosti v oblasti řízení. Protože však není ve většině zemí včetně Česka formálně uznán jako akademický titul, nelze ho za něj zaměňovat a nejedná se tedy náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně). MBA patří do oblasti celoživotního kariérního vzdělávání, které vysokoškolské studium vhodně doplňuje a rozšiřuje. Pro přijetí na studium se obvykle vyžaduje vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně, případně středoškolské vzdělání s maturitou v kombinaci s dostatečnou manažerskou praxí.

Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem. Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje.

Jak vybírat instituci poskytující MBA studium

Podle čeho se orientovat, k čemu studium slouží a jak má vypadat kvalitní vzdělávání, se snaží zodpovědět Mgr. Štěpán Mika, ředitel vzdělávacího institutu CEMI (Central European Management Institut), předního českého specialisty na manažerské vzdělávací programy MBA a LLM s celoevropskou působností.

V případě, že jste zájemcem o studium MBA, ale nevíte, podle jakých kritérií vybrat školu a studium tak, abyste získali kvalitní mezinárodně srovnatelné vzdělání, mohl by vám s výběrem pomoci tento článek. Pokud uvažujete o studiu MBA a je pro vás překážkou vzdálenost či nemožnost se odpoutat od práce, i to má dnes již řešení ve formě online studia.

V dnešní době bohužel zatím neexistuje žebříček kvality českých škol či institucí zaměřených na MBA studium, jako tomu je například u standardních vysokých škol. Hodnocení se účastní zejména zahraniční pobočky a do světových žebříčků se naše školy většinou vůbec nedostanou. To však neznamená, že české instituce nejsou kvalitní a titul se neuznává. Nemusíte se rovněž omezovat pouze na studium MBA v Česku díky distančnímu vzdělání přes internet. Mnoho studentů však oceňuje možnost poznat danou školu a zároveň studovat v češtině.

Jedním z prvních seznámení bývá často návštěva internetových stránek. Ty by měly být velmi transparentní a zájemce by se z nich měl v ideálním případě dozvědět vše potřebné pro kvalifikované rozhodnutí. Počínaje jasně danou cenou studia, termíny studia, přes možnost zjistit obsah konkrétních studijních modulů a seznámit se s profesními profily lektorů, konče možností prostudovat si předem a v klidu domova studijní řád a smlouvu o studiu. Pokud tyto informace na webu nenajdete, ptejte se na ně přímo dané školy.

Je vhodné volit specializované programy, ano či ne?

Školy a instituce zabývající se MBA studiem dnes nabízejí specializace jako Bezpečnostní a krizový management, Management zdravotnictví, Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Management obchodu a další. Ty jsou zaměřeny na zájemce, kteří již působí či chtějí působit v dané oblasti a kombinují manažerské a odborné znalosti. Pro zájemce o generální manažerské znalosti a dovednosti jsou určeny obory typu Executive MBA, které připraví studenty na řízení různých typů firem či oddělení.

Jaké mají být podmínky pro přijetí ke studiu MBA?

Pokud má být studium kvalitní, musí zájemci o studium předložit alespoň doklad o ukončení bakalářského studijního programu. V některých případech jsou přijímáni i zájemci, kteří splňují podmínku středoškolského vzdělání s maturitou v kombinaci s dostatečnou (a doloženou) manažerskou praxí. Pokud se rozhodujeme o volbě školy pro MBA studium, měli bychom se tedy raději vyhnout těm, které nevyžadují žádný doklad o vysokoškolském vzdělání či doložení profesní praxe.

Je možné studovat MBA online nebo musím být prezenčně ve škole? Stejně jako na klasických vysokých školách je možné studium absolvovat prezenčně a být každý den v osobním kontaktu s pedagogy. V dnešní době moderních technologií, a hlavně z důvodu velké časové vytíženosti studentů, jich čím dál více volí distanční formu vzdělání přes internet a moderní e learningové systémy, kde naleznou veškeré studijní materiály a informace. Mohou se tak nadále věnovat své práci v plném nasazení i výuce kdekoli a kdykoli a neztrácí čas dojížděním. Přes emaily a zabezpečené studijní systémy tak mohou plnohodnotně komunikovat s pedagogy a konzultovat studijní látku. I v případě online studia je však potřeba, aby měla daná instituce sídlo, kam je možné zajít a řešit vše osobně, pozor tedy na čistě „virtuální“ školy.

Je důležitý kvalitní lektorský sbor?

Jednoznačně ano. Jedná se dokonce o pravděpodobně nejzásadnější položku při rozhodování o studiu MBA. Kvalitní škola by měla mít dostatečně rozsáhlý pedagogický sbor, s lektory, kteří mají jak zkušenosti z praxe, tak zkušenosti s výukou na vysokých školách. To bývá zárukou toho, že daný lektor má nejen odborné a manažerské znalosti, ale dovede je také dále předat svým studentům. Kvalitní školy zveřejňují na webu profesní profily všech svých lektorů.

Jaké jsou rozdíly a na co dbát při kontrolách akreditace?

Akreditace je v dnešní době jedna z možností, jak odhalit kvalitní a nekvalitní poskytovatele MBA studia. Školy a vzdělávací instituce by je měly mít jasně uvedeny na webových stránkách. Měli bychom si rovněž prověřit i samotné akreditační orgány, které udělily akreditaci, jejich důvěryhodnost a spolehlivost. Každý akreditační orgán má vlastní webové stránky, kde by měl být uveden i seznam institucí, které mohou certifikát užívat, či možnost si toto dotazem ověřit. Pro tyto účely existují uznávané mezinárodní akreditace jako je EQUIS (European Quality Improvement System), americké AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) a britská AMBA (Association of MBAs), akreditace s regionálním dosahem FIBAA a ACBSP. V oblasti distančního vzdělání je takovou mezinárodní asociací například IADL (International Association for Distance Learning). Tyto akreditace lze doporučit, vždy je ale také dobré zjistit si, zda jsou instituce asociacemi již skutečně akreditovány nebo jsou jen členy či mají teprve o členství zažádáno.

Jaká by měla být délka studia a závěrečná zkouška?

Délka standardního denního kurzu je zpravidla rok až rok a půl. Kombinované studium dosahuje většinou dvou let. Samostatnou kapitolou je distanční e-learningová forma, která si dnes v případě kvalitních institucí nezadá s prezenčním či kombinovaným studiem. V dnešní době moderních komunikačních kanálů se za dostatečnou považuje i délka v období jednoho roku, resp. dvou semestrů. E-learningová forma výuky má velkou výhodu pro studenty také v tom, že mohou mít k dispozici kompletní studijní materiály připravené v elektronické podobě. Kratší než dvousemestrální studium však rozhodně doporučit nelze, a to ani v případě online výuky. Každý předmět by měl být ukončen zkouškou nebo odevzdáním závěrečné práce. Závěrem studia musí být vypracována standardní diplomová práce a obhájena před komisí.

Co se týče ceny, existují mezi školami propastné rozdíly. Jak poznat kvalitní?

Cena za studium je v případě kvalitních škol mnohdy vysoká a některé nabízí MBA studium za částku přesahující i půl milionu korun. Na druhou stranu se cena kvalitního MBA studia může dostat i na částku okolo 100 tisíc korun za celé studium. Tak tomu je zejména v případě, že se jedná o instituce specializované pouze na MBA studium (většinou v online formě), které mají obvykle nižší náklady na administrativu, prostory atd. než například vysoké školy, které tyto programy nabízejí. Velmi nízká cena v řádu tisícikorun však není v žádném případě obvyklá a ukazuje na nekalost, jelikož není schopna ani pokrýt požadavky na mzdy kvalitního lektorského týmu.

Jak je to s uznáním MBA titulu v ČR?

Nostrifikovat resp. udělit za titul MBA některý v Česku uznávaný akademický titul jako je například Ing. není snadné. Důvodem je, že MBA programy nejsou akreditované Ministerstvem školství a nepatří tudíž do klasického systému vzdělávání. Existují však výjimky. Pokud student získal titul v prezenčním dvouletém programu univerzit ve Velké Británii či USA, kde je tento titul chápán jako magisterský vysokoškolský titul, může požádat o nostrifikaci v Česku. Musí však požádat přímo některou z našich vysokých škol, která má obor a skladbu předmětů podobnou absolvovanému MBA studiu.

Na co všechno se tedy ptát při výběru kvalitního MBA studia?

- Má již vůbec škola nějaké absolventy, pokud ano, kolik
- Kdo jsou lektoři
- Jsou k dispozici reference od absolventů
- Co vše je obsaženo v ceně školného
- Dostanu k dispozici kompletní studijní materiály
- Platí se poplatek i jen za samotnou přihlášku
- Mohu se předem seznámit se smlouvou o studiu a studijním řádem
- Jaká je pravděpodobnost otevření příslušného oboru

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více