logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2023Personalista > celoživotní učení > Blíží se revize systému akreditací vzdělávacích programů v sociálních službách
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál

Blíží se revize systému akreditací vzdělávacích programů v sociálních službách

personalista.com - 15. 03. 2013
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, realizuje od 1. září loňského roku projekt Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Jak už název napovídá, projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.
Snaží se toho dosáhnout zlepšením systému akreditací nabízených kurzů. Současný systém akreditace vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb není příliš efektivní a je zdlouhavý. V aktuálním akreditačním procesu nejsou nastaveny standardní podmínky pro posuzování kvality obsahu programů, a hodnocení žádosti o akreditaci se tak zaměřuje především na formální stránku. Tento stav je způsoben mimo jiné metodickým nastavením – odborné stanovisko připravuje pověřený člen komise, který může, ale nemusí mít specializaci ke konkrétnímu posuzovanému vzdělávacímu programu. Chybí také dostatečná kontrola, která by průběžně ověřovala, zda kvalita kurzu je po celou dobu platnosti akreditace stejná. Praxe ukazuje, že tomu tak není. V současnosti také neexistuje přehledný (veřejně přístupný) katalog všech akreditovaných kurzů, ze kterého by si zájemce o vzdělávání (nebo jeho zaměstnavatel) mohl vybírat.

Systémovými nástroji k lepší kvalitě

Zásadním krokem pro zlepšení aktuálního stavu je revize celého akreditačního systému a nastavení takových podmínek a metodických postupů, aby byla zaručena určitá garance standardu kvality vzdělávacích programů a v konečném důsledku došlo ke zvýšení kompetencí a kvalifikace zaměstnanců ve sféře sociálních služeb, a tím k zlepšení péče o klienty. V rámci projektu budou vytvořeny systémové nástroje, díky nimž se zvýší kvalita vzdělávacích programů. Realizace projektu přispěje k modernizaci, rozšíření kapacity a kvality procesu akreditací udělovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Na projektu budou spolupracovat odborníci – zástupci poskytovatelů sociálních služeb, vzdělavatelů, profesních sdružení a sociálních odborů krajských úřadů, čímž bude zajištěna bezprostřední provázanost aktivit s aktuálními trendy, změnami i požadavky vzdělávacího procesu.

Interaktivní katalog vzdělávacích programů

Jedním z výstupů projektu bude elektronický systém podávání žádostí o akreditaci, který zjednoduší a zpřehlední práci vzdělávacím institucím, akreditační komisi i hodnotitelům. Součástí informačního systému bude interaktivní katalog akreditovaných vzdělávacích programů, které bude možno třídit podle zadaných kritérií, a zájemci tak usnadní výběr a umožní mu přihlásit se na takový kurz, který bude co nejvíce odpovídat jeho požadavkům.

Celkový dopad systémového projektu bude tedy především ve zvýšení tlaku na požadovanou kvalitu a obsah vzdělávacích programů. Po schválení obsahových rámců vzdělávacích programů akreditační komisí a zveřejnění nových metodických pokynů k udělování akreditací již budou akreditovány pouze takové vzdělávací programy, které budou odpovídat nově nastaveným požadavkům.

Převedení agendy akreditací na FDV

V připravované novele zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je navrhováno několik změn týkajících se agendy akreditací, zejména převedení agendy akreditací na Fond dalšího vzdělávání (FDV). FDV by tak komplexně zabezpečoval celou agendu – přijímání žádostí, jejich zpracování, rozhodování o udělení akreditací, zřizování a zabezpečování činnosti akreditační komise, navrhování členů akreditační komise, navrhování posuzovatelů, kontrolování vzdělávacích subjektů a vedení elektronického seznamu akreditovaných vzdělávacích programů. MPSV by bylo odvolacím orgánem.

listvyhledávání

listreklamalistfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více