logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > celoživotní učení > Blíží se revize systému akreditací vzdělávacích programů v sociálních službách
www.veletrhprace.cz

Blíží se revize systému akreditací vzdělávacích programů v sociálních službách

personalista.com - 15. 03. 2013
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, realizuje od 1. září loňského roku projekt Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Jak už název napovídá, projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.
Snaží se toho dosáhnout zlepšením systému akreditací nabízených kurzů. Současný systém akreditace vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb není příliš efektivní a je zdlouhavý. V aktuálním akreditačním procesu nejsou nastaveny standardní podmínky pro posuzování kvality obsahu programů, a hodnocení žádosti o akreditaci se tak zaměřuje především na formální stránku. Tento stav je způsoben mimo jiné metodickým nastavením – odborné stanovisko připravuje pověřený člen komise, který může, ale nemusí mít specializaci ke konkrétnímu posuzovanému vzdělávacímu programu. Chybí také dostatečná kontrola, která by průběžně ověřovala, zda kvalita kurzu je po celou dobu platnosti akreditace stejná. Praxe ukazuje, že tomu tak není. V současnosti také neexistuje přehledný (veřejně přístupný) katalog všech akreditovaných kurzů, ze kterého by si zájemce o vzdělávání (nebo jeho zaměstnavatel) mohl vybírat.

Systémovými nástroji k lepší kvalitě

Zásadním krokem pro zlepšení aktuálního stavu je revize celého akreditačního systému a nastavení takových podmínek a metodických postupů, aby byla zaručena určitá garance standardu kvality vzdělávacích programů a v konečném důsledku došlo ke zvýšení kompetencí a kvalifikace zaměstnanců ve sféře sociálních služeb, a tím k zlepšení péče o klienty. V rámci projektu budou vytvořeny systémové nástroje, díky nimž se zvýší kvalita vzdělávacích programů. Realizace projektu přispěje k modernizaci, rozšíření kapacity a kvality procesu akreditací udělovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Na projektu budou spolupracovat odborníci – zástupci poskytovatelů sociálních služeb, vzdělavatelů, profesních sdružení a sociálních odborů krajských úřadů, čímž bude zajištěna bezprostřední provázanost aktivit s aktuálními trendy, změnami i požadavky vzdělávacího procesu.

Interaktivní katalog vzdělávacích programů

Jedním z výstupů projektu bude elektronický systém podávání žádostí o akreditaci, který zjednoduší a zpřehlední práci vzdělávacím institucím, akreditační komisi i hodnotitelům. Součástí informačního systému bude interaktivní katalog akreditovaných vzdělávacích programů, které bude možno třídit podle zadaných kritérií, a zájemci tak usnadní výběr a umožní mu přihlásit se na takový kurz, který bude co nejvíce odpovídat jeho požadavkům.

Celkový dopad systémového projektu bude tedy především ve zvýšení tlaku na požadovanou kvalitu a obsah vzdělávacích programů. Po schválení obsahových rámců vzdělávacích programů akreditační komisí a zveřejnění nových metodických pokynů k udělování akreditací již budou akreditovány pouze takové vzdělávací programy, které budou odpovídat nově nastaveným požadavkům.

Převedení agendy akreditací na FDV

V připravované novele zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je navrhováno několik změn týkajících se agendy akreditací, zejména převedení agendy akreditací na Fond dalšího vzdělávání (FDV). FDV by tak komplexně zabezpečoval celou agendu – přijímání žádostí, jejich zpracování, rozhodování o udělení akreditací, zřizování a zabezpečování činnosti akreditační komise, navrhování členů akreditační komise, navrhování posuzovatelů, kontrolování vzdělávacích subjektů a vedení elektronického seznamu akreditovaných vzdělávacích programů. MPSV by bylo odvolacím orgánem.
listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Pět tipů, jak být dobrým šéfem v čase cholery

Koronavirová epidemie i nadále nechává řadu pracovníků pracovat ze svých domovů. Jak by si měli s kolegy na home officu poradit je... více

Družstvu CBA vzrostl v loňském roce obrat o 9 procent. Letošní výsledky odhaduje kvůli koronaviru na stejné úrovni

Maloobchodní Družstvo CBA CZ zaznamenalo v roce 2019 obrat 1,95 miliardy korun, meziročně tak vzrostl o 9 procent. Obrat se CBA na... více

Lidovci během pár dní zmodernizovali svá jednání

Současná opatření proti šíření nemoci COVID-19 přinesla i nečekaná pozitiva. Je jím například to, že KDU-ČSL, jedna z nejstarších ... více

Jak udržet auto ve formě? Pomůže kvalitní palivo, servisní plán i zvýšení výkonu

Investice do automobilu, ať již ojetého nebo nového, patří podobně jako koupě bytu či domu mezi největší finanční výdaje každé dom... více

Tým CTU-CRAS z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze pojede obhajovat úspěch v robotické soutěži DARPA Subterranean Challenge

V srpnu loňského roku dokázal tým CTU-CRAS z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) zvítězit mezi nesponzorovanými týmy v sou... více