logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > celoživotní učení > Blíží se revize systému akreditací vzdělávacích programů v sociálních službách
www.veletrhprace.cz

Blíží se revize systému akreditací vzdělávacích programů v sociálních službách

personalista.com - 15. 03. 2013
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, realizuje od 1. září loňského roku projekt Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách. Jak už název napovídá, projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách.
Snaží se toho dosáhnout zlepšením systému akreditací nabízených kurzů. Současný systém akreditace vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb není příliš efektivní a je zdlouhavý. V aktuálním akreditačním procesu nejsou nastaveny standardní podmínky pro posuzování kvality obsahu programů, a hodnocení žádosti o akreditaci se tak zaměřuje především na formální stránku. Tento stav je způsoben mimo jiné metodickým nastavením – odborné stanovisko připravuje pověřený člen komise, který může, ale nemusí mít specializaci ke konkrétnímu posuzovanému vzdělávacímu programu. Chybí také dostatečná kontrola, která by průběžně ověřovala, zda kvalita kurzu je po celou dobu platnosti akreditace stejná. Praxe ukazuje, že tomu tak není. V současnosti také neexistuje přehledný (veřejně přístupný) katalog všech akreditovaných kurzů, ze kterého by si zájemce o vzdělávání (nebo jeho zaměstnavatel) mohl vybírat.

Systémovými nástroji k lepší kvalitě

Zásadním krokem pro zlepšení aktuálního stavu je revize celého akreditačního systému a nastavení takových podmínek a metodických postupů, aby byla zaručena určitá garance standardu kvality vzdělávacích programů a v konečném důsledku došlo ke zvýšení kompetencí a kvalifikace zaměstnanců ve sféře sociálních služeb, a tím k zlepšení péče o klienty. V rámci projektu budou vytvořeny systémové nástroje, díky nimž se zvýší kvalita vzdělávacích programů. Realizace projektu přispěje k modernizaci, rozšíření kapacity a kvality procesu akreditací udělovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Na projektu budou spolupracovat odborníci – zástupci poskytovatelů sociálních služeb, vzdělavatelů, profesních sdružení a sociálních odborů krajských úřadů, čímž bude zajištěna bezprostřední provázanost aktivit s aktuálními trendy, změnami i požadavky vzdělávacího procesu.

Interaktivní katalog vzdělávacích programů

Jedním z výstupů projektu bude elektronický systém podávání žádostí o akreditaci, který zjednoduší a zpřehlední práci vzdělávacím institucím, akreditační komisi i hodnotitelům. Součástí informačního systému bude interaktivní katalog akreditovaných vzdělávacích programů, které bude možno třídit podle zadaných kritérií, a zájemci tak usnadní výběr a umožní mu přihlásit se na takový kurz, který bude co nejvíce odpovídat jeho požadavkům.

Celkový dopad systémového projektu bude tedy především ve zvýšení tlaku na požadovanou kvalitu a obsah vzdělávacích programů. Po schválení obsahových rámců vzdělávacích programů akreditační komisí a zveřejnění nových metodických pokynů k udělování akreditací již budou akreditovány pouze takové vzdělávací programy, které budou odpovídat nově nastaveným požadavkům.

Převedení agendy akreditací na FDV

V připravované novele zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je navrhováno několik změn týkajících se agendy akreditací, zejména převedení agendy akreditací na Fond dalšího vzdělávání (FDV). FDV by tak komplexně zabezpečoval celou agendu – přijímání žádostí, jejich zpracování, rozhodování o udělení akreditací, zřizování a zabezpečování činnosti akreditační komise, navrhování členů akreditační komise, navrhování posuzovatelů, kontrolování vzdělávacích subjektů a vedení elektronického seznamu akreditovaných vzdělávacích programů. MPSV by bylo odvolacím orgánem.Slovenská mutace Personalisty.com je přístupná na adrese personalista-sk.com

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost JetBrains obhájila po druhé v řadě titul AON Best Employer

Pražská pobočka společnosti JetBrains se, stejně jako v loňském roce, může pyšnit oceněním Aon Best Employer 2018. Ocenění byla ro... více

Špičky udávající trendy v oblasti digitálních technologií přivítá pražská konference Digital Data Experience

Již v polovině března bude Praha hostit přední experty na digitální technologie. Společnost Accenture, jejíž součástí je i největš... více

Boj s chudobou v roce 2019: Pomůže zvýšení životního minima a změny sociálních dávek

Pod hranicí chudoby s měsíčním příjmem do 9 100 korun žije 15 až 19 procent všech obyvatel České republiky. Příjmová chudoba tak p... více

V kuchyni se čím dál více uplatňuje internet

Drtivá většina Čechů a Češek ráda vaří. Lákají je nové recepty, ty ale více než v papírových kuchařkách hledají na internetu. Zejm... více