logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | ekonomika | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | pracovní právo lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2023Personalista > celoživotní učení
Poznejte lépe lidi, odhalte jejich potenciál
<< předchozíčlánek 25 - 50 (z celkem 120)další >>
Řazeno od nejnovějšího

AZ SMART: Letos končí platnost statutu studenta, klienti pomaturitního studia využijí sociálních výhod naposledy

Aleš Kacl - externí autor (13. 09. 2011)
Protože v letošním školním roce (2011/2012) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR naposled ve své vyhlášce ještě zachovaly statut studenta, měli by se studenti uvažující o pomaturitních jazykových kurzech a přípravném studiu na vysokou školu rychle zapsat do tohoto typu studia, aby nepřišli o řadu sociálních výhod, které budou v příštím roce zrušeny. Uzávěrka zápisu do institucí poskytujících pomaturitní jazykové vzdělávání končí koncem září. ... více


Finští experti na Age Management předají zkušenosti českým odborníkům

Jan Míka (06. 09. 2011)
Letos již podruhé experti z Finského institutu pracovního zdraví (FIOH) realizují na území ČR unikátní školení „Age Management Training“, jehož poslední část proběhne na počátku září v Praze, Brně a Olomouci. Následně se experti zúčastní jako přednášející odborné sekce k tématu Age Managementu v rámci Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011 v Olomouci.... více


Šanci pro přijetí na VŠ má letos více než 90 % absolventů nultých ročníků; důležitý je ale výběr vzdělávací instituce

Aleš Kacl - externí autor (29. 08. 2011)
Největší zájem při přípravě na VŠ je o obory medicíny, stomatologie, psychologie, ale také právo
a manažerské vzdělávání. Studenti si však musejí dávat pozor na statut studenta a kvalitu školy.
... více


Soukromé školy: (Ne)snadná cesta k titulu?

Roman Hřebecký - externí autor (31. 07. 2011)
„Šedá je teorie, zelený strom života.“ Přesně tak zní otřepané pořekadlo, podle kterého je studium ve školních lavicích jen nutným zlem a zcela zásadním pro běžný život je přijít do kontaktu s praxí, jež veškeré potřebné kompetence sama postupně a přirozenou cestou dostane do lidského vědomí. V důsledku to platí bez výjimky. U některých zaměstnání víc, u některých méně a přesto trendy poslední doby mluví také jinou řečí. Manažeři dlouhodobě úspěšně pracující ve svých firmách si doplňují vzdělání. Nejde přitom zdaleka „jen“ o manažerské kurzy, ale zaměřují se na plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. „Důvodů proč k nám manažeři chodí,“ vysvětluje kvestor jedné ze soukromých vysokých škol – Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky – Radek Řechka, „je několik – od zlepšení konkurenceschopnosti díky znalostem, přes získání nových kontaktů až po prestiž titulu před svým jménem.“ ... více


Edumenu nechává své systémy odladit v ostrém provozu: Najděte chybu a získejte 3.000 bodů

personalista.com (31. 07. 2011)
V noci z 27.7. na 28.7. byly portály společnosti Education, s.r.o. přesunuty na nový server.... více


Jak si zachovat status studenta i po neúspěšné maturitě?

personalista.com (27. 07. 2011)
Téměř 20 % studentů neuspělo u státních maturit. I když uspějí v zářijovém opravném termínu, na vysoké školy, zvláště ty státní, se již pro tento rok nedostanou. Jaké jsou tedy jejich možnosti, pokud nechtějí studium na rok přerušit, jít do práce a ztratit tak statut studenta včetně z něj plynoucích výhod? Řešením mohou být nulté ročníky. Jen některé však řeší i otázku sociálního a zdravotního pojištění.... více


V Praze se konal Den otevřených dveří pro personalisty a personální manažery

Tereza Mrzenová - externí autor (19. 04. 2011)
V úterý 19. dubna společnost Everesta, s.r.o. pořádala v Praze Den otevřených dveří pro personalisty a personální manažery. Předmětem setkání bylo představení komplexního rekvalifikačního programu akreditovaného MŠMT ČR Akademie pro personalisty a personální manažery.... více


Zelení: Dobeš připravuje české školství o miliardy

personalista.com (02. 04. 2011)
Strana zelených znovu varuje, že manažerské selhání ministra školství Josefa Dobeše již nevratně ohrožuje budoucnost českého školství. Reálně hrozí, že nebude možné čerpat peníze z evropských fondů ani na již připravené projekty. ... více


Studovat můžete i v padesáti - MBA vám to umožní

personalista.com (16. 01. 2011)
Zkušenosti, dovednosti a samozřejmě i příslušné vzdělání – to jsou nesporné benefity, podle kterých si zaměstnavatelé vybírají své nové posily do pracovních týmů. Globální ekonomická krize kromě jiného pročistila i pracovní trh a potenciální zaměstnavatelé si dobře rozmyslí, koho přijmou do pracovního poměru, a kdo pro ně naopak již nemá příslušný pracovní potenciál. ... více


Rekvalifikace po dvou letech - na naše slova došlo

personalista.com (07. 01. 2011)
Před dvěma lety personalista publikoval článek věnující se rekvalifikačnímu vzdělávání. Vzhledem k tomu, že je stále aktuální (a na mnohé autorem Janem Míkou předpokládané důsledky došlo), otiskujeme jej ještě jednou.... více


Novinka v přednáškách a kurzech pro veřejnost : Ztracené umění demokratické diskuse

personalista.com (03. 01. 2011)
Vzdělávací středisko Vila Čerych v České Skalici představuje v rámci přednášek a kurzů pro veřejnost novinku: Ztracené umění demokratické diskuse. Jedná se o otevřený diskusní víkend o morálních hodnotách, které se skrývají za osobními, společenskými a zejména politickými rozhodnutími. ... více


Ministerstvo školství: Novinky v oblasti ECDL - platné od 1.1.2011

personalista.com (31. 12. 2010)
V Oblasti ECDL bude MŠMT akreditovat pouze takové počítačové kurzy, které budou zaměřeny na všechny oblasti počítačové gramotnosti dle mezinárodního ECDL Sylabu (veřejně dostupný dokument definující počítačovou gramotnost) a zakončeny ověřením získaných znalostí a dovedností formou zkoušek dle mezinárodního konceptu ECDL (viz níže).
Součástí učebního plánu všech nově akreditovaných kurzů v této oblasti tedy musí být všechny následující moduly:... více


Je vzdělávání pro trh práce efektivní?

Tomáš Langer - externí autor (26. 11. 2010)
Na tuto otázku hledala odpověď konference Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) konaná dnes v Praze. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a zúčastnila se jí téměř stovka zástupců vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů, úřadů práce či ministerstev. V prvním bloku účastníky seznámili s aktuální situací v oblasti trhu práce, vzdělávání, rekvalifikací a souvisejících problémů Ladislava Steinichová z MPSV, Jakub Stárek z MŠMT a Kateřina Sadílková z Úřadu práce v Liberci.... více


Tisíce účastníků letošních Týdnů vzdělávání dospělých

personalista.com (19. 11. 2010)
Již po šestnácté se letos konala celostátní akce Týdny vzdělávání dospělých (TVD), tentokráte s mottem: Vzděláváním ke zvyšování produktivity“. TVD organizuje v ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a cílem této nekomerční aktivity je podpora motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Každoročně se snažíme lidem vysvětlit, že vzdělávání v dospělosti není čímsi „nadstandardním“, ale v době plné neustálých a nekončících změn je to naopak každodenní nutnost, až povinnost. Zároveň se snažíme dokázat, že učení a vzdělávání „nebolí“, ani nemusí být příliš drahé. Umíme je totiž zorganizovat zajímavou i zábavnou formou, v netradičním prostředí, s odbornými lektory, poutavými studijními materiály a za rozumnou cenu.... více


V Pelhřimově si vyzkoušeli ECDL testy nanečisto

personalista.com (26. 10. 2010)
26. října proběhlo v prostorách testovacího střediska společnosti Peoplesource testování ECDL nanečisto. Účastníci si mohli zdarma vyzkoušet, jak probíhá testování počítačových znalostí podle mezinárodně platného standardu ECDL.... více


Salón dalšího vzdělávání již 24. listopadu 2010 v Bratislavě

personalista.com (26. 10. 2010)
24. listopadu 2010 proběhne v Bratislavě Salón dalšího vzdělávání. Součástí akce bude Diskusní fórum. Zde by pořadalé chtěli navázat na výsledky ankety z minulého roku. Anketa byla zaměřena na zlepšení komunikace a spolupráce mezi dodavateli (vzdělávacími a poradenskými společnostmi) a odběrateli (manažery a specialisty HR, personalisty).... více


Jak moc to umíte s počítačem? Zjistěte zdarma v rámci Týdnů vzdělávání dospělých

personalista.com (21. 10. 2010)
Počítač je jedním z hlavních pracovních nástrojů současné doby. Není přitom mnoho cest, jak zjistit svou reálnou dovednost počítač používat. Tuto možnost nyní mají všichni občané, kteří navštíví vybrané vzdělávací instituce zapojené do letošních Týdnů vzdělávání dospělých. A to nejdůležitější: je to zdarma!... více


Místo, kde se setkal rozum, emoce a tanec

Blanka Junová, lektorka - externí autor (20. 10. 2010)
Touto krátkou zprávou chci navázat na článek Tomáše Langera ze dne 16. 9. 2010 na téma "Situace ve vzdělávání dospělých na evropské a národní úrovni" V létě 2010 naše nezisková organizace v programu Grundtvig realizovala mezinárodní workshop "Tanec-emoce-komunikace", jehož hlavním cílem bylo zkoumat propojení mezi fyzickou, emoční a rozumovou inteligencí v procesu vzdělávání a rozvoje člověka. Workshopu se zúčastnilo celkem 23 účastníků z 12 zemí evropské unie, z toho 15 podpořených z dotace programu Grundtvig. ... více


Opravdu si myslíte, že vzdělávat se v dospělosti není potřeba?

Tomáš Langer - externí autor (26. 09. 2010)
Na úvod jsem zvolil tak trochu provokativní otázku. Řeknete si, že to dá přeci rozum: v dnešní době plné ekonomických zvratů a všudypřítomných změn snad ve všech oblastech lidského života je neustálé vzdělávání nezbytné. A přece: věděli jste, že téměř 80 % obyvatel naší země si myslí, že se dále vzdělávat nepotřebuje? Domnívají se, že to není potřeba a že si vystačí se znalostmi, které získali studiem ve škole. Smutné? Překvapivé? Šokující? Možná, bohužel se však jedná o realitu…... více


Analýza: Situace ve vzdělávání dospělých na evropské a národní úrovni

Tomáš Langer - externí autor (16. 09. 2010)
Letos slaví 10. výročí své existence evropský program Grundtvig, jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje oblast vzdělávání dospělých v Evropě. Program se jmenuje podle dánského filozofa Nikolaje Frederika Severina Grundtviga (1783 – 1872), který přišel s myšlenkou tzv. „lidových vysokých škol“ pro dospělé. Tyto školy mají dnes rozvinutou tradici zejména v severských zemích a na jejich odkaz stále navazují mnohé evropské státy.... více


Studenti kolínské průmyslové školy absolvovali odbornou praxi v TPCA

personalista.com (03. 07. 2010)
Kolínská automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroěn přivítala ve dnech 24. května až 3. června 2010 celkem 24 studentů Střední průmyslové školy Kolín. Čtrnáctidenní praxe byla součástí projektu „Zavedení výuky moderních technologií průmyslové výroby do oboru strojírenství“ financovaného z fondu Evropské unie. Projekt automobilky TPCA a SPŠ Kolín měl mimo jiné za cíl vytvoření nového předmětu „Automatizace a robotizace výroby“. Zahrnoval přednášky zaměřené na rozvoj tzv. měkkých dovedností studentů jako jsou prezentační a komunikační schopnosti, či efektivní hospodaření s časem. Škola z prostředků vybudovala specializovanou učebnu sloužící k praktickému cvičení studentů, kde jsou k vidění i makety různých strojů využívaných v moderních strojírenských provozech. ... více


Autodesk ve spolupráci s FA ČVUT vyhlašuje 4. ročník soutěže REVIT OPEN pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol

personalista.com (28. 06. 2010)
Autodesk, světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB), vyhlašuje již 4. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. Letošním tématem je vytvoření návrhu ekologického bydlení pro člověka, který programově bydlí sám - tzv. „single“. Je mladý, ekonomicky zajištěný, žije aktivním životem a má pozitivní přístup k ekologii. Soutěžící mají za úkol navrhnout kvalitní bydlení pro jednotlivce (nebo více jednotlivců) na střeše konkrétního panelového domu v centru Liberce. Návrh by měl řešit celou plochu střechy a měl by být přínosný i pro stávající obyvatele domu.
... více


Ředitel strukturálních fondů MŠMT Vitula: Bez investic do vědy a vzdělání jsme ztraceni

personalista.com (17. 06. 2010)
Ekonomická krize jasně ukázala, že konkurenceschopnost České republiky závisí na úrovni vědeckých, výzkumných a vzdělávacích aktivit. Podle vrchního ředitele strukturálních fondů na ministerstvu školství Jana Vituly je nyní velmi důležité efektivně investovat do podpory výzkumných a vzdělávacích institucí a upravit systém financování vysokých škol. „Pouze odpovědně investované peníze, které mají jasný cíl, jsou dobře použité. Ekonomická krize potvrdila, že je potřeba změnit přístup i myšlení. Stát se musí chovat jako zodpovědný manažer, který účelně vynakládá peníze tak, aby měly co největší přínos. Podpora vědy a vzdělání je prvořadým krokem k opětovnému nastartování české společnosti a ekonomiky,“ hodnotí vrchní ředitel Jan Vitula a dodává, že českému školství chybí vnitřní motivace, protože lidé z této oblasti nemají jasnou perspektivu uznávané profese ... více


Evropské peníze pomohou zlepšit výuku jazyků na základních školách

personalista.com (21. 05. 2010)
Zapojení rodilého mluvčího do hodin angličtiny, nové interaktivní výukové materiály… – i to si budou moci nyní školy dovolit díky programu EU peníze školám. Pokud je tedy využijí právě na zkvalitnění výuky jazyků. Zvýšený zájem po kvalifikovaných zahraničních lektorech a metodických pomůckách již teď zaznamenává společnost Wattsenglish, která v ČR druhým rokem úspěšně realizuje projekt Integrace rodilých mluvčích do výuky. ... více


Výzkumný projekt Reflex 2010

personalista.com (21. 05. 2010)
Výzkumný projekt Reflex 2010, který za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizuje Univerzita Karlova ve spolupráci s dalšími vysokými školami, se zabývá přechodem absolventů vysokých škol na trh práce a hodnocením vzdělání, které tito absolventi získali na vysoké škole. Jedná se o mezinárodní projekt, který byl poprvé realizován v 15 evropských zemích a v Japonsku před pěti roky. ... více


<< předchozíčlánek 25 - 50 (z celkem 120)další >>

listvyhledávání

listreklamalistfacebook
listzajímavosti odjinud

Cirkulární akademie oficiálně zahájila svou činnost. Bude učit firmy, jak aplikovat udržitelnost a cirkulární ekonomiku do svých procesů

Rostoucí ceny materiálů, energie a dalších surovin jsou jedněmi z hlavních důvodů aktuální dvouciferné inflace a mnoho firem proto... více

Už jen necelých 10 dnů je možné zakoupit si lístek do tomboly o dva míče s podpisem Messiho a Ronalda

Přesně 18. prosince v 17. hodin večer končí možnost zabojovat o dva fotbalové míče s podpisem skvělých fotbalistů Messiho a Ronald... více

Fashion Aréna chystá Black Friday Week

Obchody v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet budou letos v rámci oblíbeného Black Friday nabízet své zboží s d... více

Temná detektivka od autora bestselleru Purpurové řeky přináší nejuen vzrušení a záplatku, ale taky realistický obraz zla.

Nakladatelský dům Albatros Media vydal thriller „Snoubenky smrti“ (XYZ, 549 Kč) od Jean-Christophe Grangého, který patří k populár... více

již se nám pomalu blíží čas adventu. K němu také nedomyslitelně patří i čokoláda Milka.

Ikonické adventní kalendáře, roztomilí plyšáci, postavičky Santy nebo plněné Snowballs lahodným krémem. 😊 ... více