logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | lidé a podniky celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace |
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista
Personalista > celoživotní učení > Dům zahraniční spolupráce: Využívá ČR svého potenciálu ve vzdělávání dospělých?
www.veletrhprace.cz

Dům zahraniční spolupráce: Využívá ČR svého potenciálu ve vzdělávání dospělých?

personalista.com - 05. 06. 2020
Vzdělávání dospělých je mnohdy opomíjenou složkou rozvoje zaměstnanců a v důsledku i rozvoje celé ekonomiky. Právě dnes, 5. června, slavíme Den rozvoje a vzdělávání dospělých, abychom si připomněli jeho význam. Celoživotní učení je považováno za důležitý faktor růstu produktivity a konkurenceschopnosti ekonomiky. I proto byla již v roce 2007 vládou schválena Strategie celoživotního učení ČR, která představuje ucelený koncept celoživotního vzdělávání.
Vzdělávání dospělých v ČR má prostor pro zlepšení

I přes nezpochybnitelný význam vzdělávání dospělých naznačují výsledky evropského výzkumu Labour Force Survey, že zatímco v Evropské unii byl od roku 2011 jasně patrný trend zvyšování průměrné úrovně účasti zaměstnaných osob v dalším vzdělávání, v ČR se účast v dalším vzdělávání od roku 2011 do roku 2015 snižovala. Zatímco průměr EU28 v roce 2018 vykazoval setrvalý stav účasti v dalším vzdělávání, v České republice se účast v dalším vzdělávání po předchozím období mírného růstu opět snížila na 8,5 %, což odpovídá úrovni roku 2015. Podle šetření Domu zahraniční spolupráce realizovaného agenturou STEM/MARK v prosinci 2019 si pouze 15 % zúčastněných v uplynulém roce přispělo na vlastní vzdělávání a jen 7 % z nich někdy využilo služeb kariérního poradce. V oblasti rozvoje vzdělávání dospělých má tedy česká společnost určitě prostor pro zlepšení.

Možnosti vzdělávání dospělých

O vzdělávání dospělých se nejčastěji uvažuje v kontextu firemního rozvoje zaměstnanců, programů univerzit třetího věku, případně rekvalifikačních kurzů koordinovaných úřady práce. Spektrum organizací, jež se podílejí na neformálním vzdělávání dospělých, je přitom daleko širší. Patří mezi ně nejrůznější komunitní centra, kulturní organizace, knihovny, botanické zahrady, nebo třeba věznice. Mnohé možná překvapí, že tyto organizace mohou své aktivity rozvíjet mimo jiné i prostřednictvím mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+. V této souvislosti je třeba zmínit, že letos došlo v sektoru vzdělávání dospělých k výraznému nárůstu v počtu podaných žádostí na mezinárodní projekty v programu Erasmus+. Jedná se především o projekty strategických partnerství, což je dlouhodobá (až tříletá) forma spolupráce různých subjektů, jejímž cílem je výměna zkušeností, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu. Spektrum žádajících organizací je velmi široké, přičemž čtvrtina se letos přihlásila vůbec poprvé. V minulosti grant získala muzea, knihovny, organizace zaměřené na podporu rodičů samoživitelů, seniorů nebo migrantů. V souvislosti se vzděláváním dospělých tedy určitě nemůžeme hovořit o nezájmu českých organizací.

Z úspěšných projektů uplynulého roku, které se věnují vzdělávání dospělých, lze uvést například podcast Kariérní příběhy Lucie Václavkové. V jednotlivých dílech představuje formou rozhovorů zajímavé profesní dráhy žen, které mají potenciál motivovat ostatní k osobnostnímu rozvoji.

Dále zmiňme třeba projekty organizace M´am´aloca, která se kromě jiného zaměřujeme na oblast aktivního stárnutí a podporu zaměstnanosti žen. Jeden ze svých projektů orientuje na podporu žen ve věku 50 let a více, kterým nabízí kurzy vycházející z jejich znalostí, které jim umožní odbornou přípravu pro uplatnění v pozici chůvy.

Na závěr uveďme, že vzdělavatelům dospělých slouží platforma EPALE, na které mohou sdílet své zkušenosti a získat aktuální informace z oblasti vzdělávání dospělých. Karierním poradcům slouží také síť Euroguidance, jejímž cílem je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství. Zájemci se tu mohou zúčastnit řady workshopů – například 17. 6. proběhne webinář na téma online poradenství individuální a skupinové. Na stejný den je také naplánována online konference Firemní vzdělávání, která bude jakýmsi předskokanem konference v prezenční formě konané 19. 11. v Praze. Letos také probíhá 12. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Mottem letošního ročníku je "Jde to i na dálku" a zajímavé projekty je možné přihlašovat do 15. června 2020. Tyto platformy a události ukazují trend narůstání významu online vzdělávání, který nejen v oboru vzdělávání dospělých v poslední době sledujeme. Ten zvyšuje důraz na počítačovou gramotnost, která je tak nezbytnou pro uplatnění na trhu práce.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz
listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Coding Bootcamp Praha: Ženy v IT? Diverzita může oboru jedině prospět

V České republice je i nadále jeden z nejmenších podílů žen v IT v rozvinutém světě. Ve Spojených státech amerických pracuje v IT ... více

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvinuli filtrační materiál, který je možno sterilizovat elektrickým proudem a opakovaně používat, nejen pro ochranu před virem COVID-19

Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se dlouhodob... více

Pandemie změnila návyky a zvyky. Jaké?

Pandemie koronaviru potrápila společnost a pustila nám všem žilou. Lze na ní najít i něco pozitivního? Pokusíme se o to.... více

Pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM bude letos poprvé součástí veletrhu URBIS a zaměří se na cirkulární ekonomiku ve veřejných zakázkách

Jubilejní pátý ročník konference ODPAD ZDROJEM proběhne letos poprvé v rámci veletrhu URBIS SMART CITY na BVV v Brně, kvůli krizi ... více

Pět tipů, jak být dobrým šéfem v čase cholery

Koronavirová epidemie i nadále nechává řadu pracovníků pracovat ze svých domovů. Jak by si měli s kolegy na home officu poradit je... více