logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2022


Personalista > byznys > Proč se vám vyplatí outsourcing IT
Spolehlivé HR řešení v každé době

Proč se vám vyplatí outsourcing IT

personalista.com - 31. 08. 2022
Proč se vám vyplatí outsourcing IT Outsourcing IT se v dnešní době stává už naprostou samozřejmostí, a to v mnoha oblastech. Outsourcovat můžete od technické podpory až po celé externí IT. Důvodů je hned několik – obvykle jste flexibilnější a dosáhnete s menším množstvím vynaložených prostředků na kvalitnější služby. Má však kromě nesporných výhod outsourcing IT také nějaká úskalí?


Pokud mluvíme o outsourcingu, o co se vlastně jedná? Obecná definice outsourcingu hovoří o vyjmutí určitých úkonů nebo činností, které souvisejí s vaším podnikáním, a jejich smluvní převedení na společnosti či osobu třetí strany, obvykle takovou, která se na dané činnosti specializuje. V praxi to znamená, že outsourcované činnosti nevykováte vy (potažmo vaši zaměstnanci), nýbrž externista či externí společnost na základě uzavřené smlouvy.

Hovoříme-li o outsourcingu IT, platí v zásadě stejná definice. IT je pochopitelně specifické, zaškolení zaměstnanců a specialistů stojí značné prostředky a podobné je to i se mzdovými náklady, zvláště v případech expertních specialistů, např. na kybernetické zabezpečení. A ani tak nemáte záruky a garance kvalitně odvedené práce, jelikož kvalifikovaný ještě neznamená zkušený. I z těchto důvodů je outsourcing IT pro mnoho společností i menších firem stále zajímavější alternativou, která se pomalu stává hlavním proudem a běžnou praxí. Jaké jsou jeho hlavní výhody?

Hlavní výhody IT outsourcingu

Jak už jsme nastínili v úvodu, mezi hlavní přednosti outsourcingu IT patří zejména flexibilita a úspory nákladů. Výhod je ale samozřejmě mnohem více: • Vyšší operativní dosah – outsourcing vám může poskytnout přístup k možnostem a zařízením, které by jinak nebyly dostupné cenově nebo nabídkově.
• Větší konkurenční výhoda – využijete znalosti a dovednosti dodavatelů ve svůj prospěch. Vaše podnikání bude flexibilnější a agilnější, schopné snáze se přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám a výzvám.
• Lepší zaměření na hlavní obchodní činnosti – outsourcing IT může uvolnit vaši firmu, aby se mohla zaměřit na plnění svých cílů, což vašim zaměstnancům umožní soustředit se na své hlavní úkoly a na budoucí strategii.
• Kontrola a rozložení nákladů – o úspoře jsme již mluvili, nicméně dalším přínosem IT outsourcingu je uvolnění kapitálu pro investice do dalších oblastí vašeho podnikání.

Nevýhody a rizika IT outsourcingu

Z definice outsourcingu vyplývá přenášení úkolů, tedy i kontroly nad určitými procesy třetí straně. To samozřejmě s sebou přináší vždy určitá rizika:

• Kvalita poskytování služeb – může zaostávat za vaším očekáváním.
• Důvěrnost a bezpečnost – může být ohrožena v důsledku předchozího bodu.
• Nedostatek flexibility – smlouvu s poskytovatelem outsourcovaných služeb byste vždy měli nastavit tak, aby nebyla příliš rigidní, tj. proti principu flexibility outsourcingu.
• Potíže s managementem – případné změny ve vedení dodavatelské společnosti mohou vést ke komplikacím.
• Nestabilita – vždy existuje riziko krachu a ukončení podnikatelské činnosti dodavatelské společnosti.

Pokuste se co nejvíce rizik minimalizovat vhodnou smlouvou o poskytování služeb.

Service desk outsourcing

Jen ty největší společnosti, zejména orientované na IT, si mohou dovolit „on premise“ zabezpečení a stálý dohled nad firemním IT. I když takové možnosti nemáte, vaše IT (HW a SW) o tom neví a pracuje v režimu 24/7, což také znamená, že může kdykoliv dojít k poruše hardwaru nebo bezpečnostnímu incidentu. Zvažte proto IT outsourcing, díky kterému získáte IT podporu se vzdáleným monitoringem vašeho hardwaru i softwaru. Zajistíte si tak možnost včasného řešení poruch a bezpečnostních incidentů.

 Tip: Přečtěte si, co všechno získáte díky service desk outsourcingu.

listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Společnost dm spouští novou aplikaci Moje dm. Nabídne jednodušší nákupy, propojení s věrnostním programem či čtečku čárového kódu

Společnost dm uvádí novou mobilní aplikaci Moje dm. Zákazníci s ní budou moci nejen přímo nakoupit či sbírat body věrnostního prog... více

Vyhlášení Evropského týdne odborných dovedností 2022

Vzhledem k tomu, že odborné dovednosti představují hlavní bod programu EU v oblasti mládeže a zaměstnanosti, vyhlašuje Evropská ko... více

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn

Seznam.cz nasazuje na svou domovskou stránku rusky psaný zpravodajský souhrn týkající se válečného konfliktu na Ukrajině.... více

AFI: Ruské investice v Česku byly bez významu už před válkou

Česká republika není ani v nejmenším závislá na ruských investicích, těch je v Česku minimálně. Jedním z důvodů je, že Rusko má st... více

Záznam z policejních kamer jako PR. Startuje první soutěž videoklipů ze zásahů policie

Společnost Axis Communications a online magazín Týdeník policie spouští 1. kolo soutěže Nejlepší důkaz – přehlídky nejzajímavějšíc... více