logo-personalista.com
oblíbené přidat k oblíbeným
pracovní prostředí | byznys | peníze | CSR | získávání a výběr | trh práce | rozvoj pracovníků | koronavirus a lidské zdroje lidé a podniky | celoživotní učení | zprávy | rekvalifikace
Personalista doporučuje: učímse.cz | facebook: personalista | twitter: personalista | platová tabulka pro státní zaměstnance 2021
Personalista > byznys > České firmy mají vozové úsporné parky, Němci mají větší. Francouzi tradičně plýtvají.
https://www.fovy.cz/

České firmy mají vozové úsporné parky, Němci mají větší. Francouzi tradičně plýtvají.

personalista.com - 30. 06. 2016
České firmy mají ve srovnání s většinou vyspělých evropských zemí ještě stále poměrně malé vozové parky. Aktuální průzkum, který si nechala napříč velkými i malými firmami z různých výrobních odvětví zpracovat leasingová společnost Arval, ukázal, že medián českých autoparků činí pouze 25 vozidel na firmu. V Německu, Španělsku, Itálii nebo Portugalsku je ale tato střední hodnota výrazně vyšší a činí 40 vozidel, a například ve Francii nebo Belgii ještě více. Z výzkumu také vyplývá, že čeští manažeři příliš nevěří alternativním pohonům, naopak si oblíbili telematiku ve vozech.
ČR se v používání vozových parků řadí na úroveň Polska, Švýcarska, Portugalska nebo Lucemburska. To prokazují i další statistiky z rozsáhlého průzkumu. Zatímco v ČR má 100 a více vozidel pouze 7 % společností, v zemích EU má takto velké autoparky 17 % firem. Flotilu o velikosti nad 500 automobilů výzkum v tuzemsku nezaznamenal. V EU přitom takovými autoparky disponují 4 % dotazovaných společností, z velkých společností nad 500 zaměstnanců je to 13 %.

V predikci budoucího vývoje velikosti autoparku jsou čeští manažeři opatrnější než jejich kolegové z ostatních evropských zemí. Růst očekává zhruba čtvrtina z nich. Naproti tomu v ostatních zemích EU budoucí růst předpokládá 30 % manažerů. „Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že pokles předpovídá v Evropě 9 % manažerů a jen 3 % manažerů v ČR, je výsledná bilance mezi pozitivně a negativně naladěnými zhruba stejná. Zajímavé je zjištění, že v EU jsou mnohem pesimističtější hlavně manažeři velkých a středních firem. Ve středních firmách předpokládá pokles velikosti autoparků 7 % z nich, ve velkých dokonce 14 %,“ komentuje Gregor Bilik, generální ředitel Arval CZ, výsledky průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO), který pro Arval zpracovala agentura CSA.

Dieselgate s trhem nezamávala

Trhem příliš nezamával ani emisní skandál automobilky Volkswagen zvaný dieselgate. Podle výsledků průzkumu zasáhla aféra mínění českých manažerů o něco méně než v případě jejich kolegů z ostatních evropských zemí. Průzkum potvrdil pokles podílu dieselových vozidel ve firemních autoparcích v Evropě, ale v ČR je to přesně naopak. „V této souvislosti je však třeba uvést, že podíl dieselových vozidel v Česku za zbytkem Evropy znatelně zaostává. Naše autoparky disponují v průměru 65 % dieselů, naproti tomu v EU je to 82 %. Takže ani po započtení předpokládaného poklesu v Evropě a nárůstu u nás v příštích třech letech se poměry nevyrovnají a skóre EU vůči ČR bude 79 % ku 68 %. Zůstává ovšem otázkou, zda redukce počtu dieselových aut v Evropě nebude o něco rychlejší, než dotazovaní manažeři v současné chvíli předpokládají,“ uvedl Gregor Bilik. K dalšímu snížení obliby naftových motorů by podle něj mohl napomoci například uvažovaný zákaz vjezdu naftových vozidel do center měst.

Čeští podnikatelé v potenciál ekologických pohonů nevěří

Čeští manažeři zaostávají podle průzkumu za zbytkem Evropy ve víře v potenciál nových pohonů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zatímco v Česku alespoň jednu alternativní technologii už nyní využívá 11 % autoparků, v EU je to 27 %. Do příštích tří let její použití zvažuje u nás 22 % manažerů proti 48 % manažerů zahraničních. Shodně v ČR i v EU jsou k alternativním pohonům vstřícnější společnosti s velkými autoparky, ty střední a menší se raději drží „klasiky“. Nejčastěji užívaným druhem alternativy je v Evropě hybridní pohon, který již nyní používá 16 % autoparků a 32 % o něm uvažuje v příštích třech letech. V ČR však hybridy najdeme jen v 1 % firemních flotil a za 3 roky by to mělo být 11 %. Vítěznými alternativními palivy jsou u nás v současnosti CNG a LPG, s nimiž mají zkušenosti shodně 4 % autoparků. Poměrně slabý zájem je v ČR o elektromobily. V současné době mají vozidlo na elektrický pohon 2 % zkoumaných společností a v příštích třech letech o jeho pořízení uvažuje 6 % společností. Naproti tomu v EU je alespoň jeden elektromobil součástí 12 % autoparků a do tří let si ho plánuje pořídit 28 % firem. Češi mají náskok v telematice

Ve většině ukazatelů sice Češi za vyspělou Evropou zaostávají, ostatní ale předčí v telematice. Zařízení pro přenos dat z pohybujících se vozidel za účelem monitorování spotřeby paliva, chování řidiče a polohy vozu má ve vozidlech 49 % malých a středních firem, a dokonce 72 % velkých. Oproti tomu průměr za celou EU je 29 respektive 38 procent. „Méně příjemné je zjištění, že v ČR v posledních třech letech podíl autoparků vybavených telematikou stagnuje, naproti tomu v zahraničí roste,“ uvedl Gregor Bilik. V EU i v ČR se telematika pořizuje zejména za účelem sledování polohy vozidla, další motivy jsou však už výrazně odlišné. Druhým nejvýznamnějším je v ČR snižování spotřeby, pro které telematiku volí 34 % českých manažerů, ale jen 19 % evropských. Snížení nákladů na údržbu díky telematice mají za cíl jen 4 % tuzemských manažerů ve srovnání s 10 % evropskými. Poměrně málo naše manažery zajímá i zlepšení bezpečnosti řidičů (8 %) a sledování neoprávněného využívání vozidla (3 %).

Operativní leasing je v kurzu

V ČR se nadále zvyšuje podíl operativního leasingu a klesá využití leasingu finančního. Letos již výhody operativního leasingu u nás využívá 38 % společností a za ostatními evropskými zeměmi tak zaostáváme o pouhá 3 %. Menší zastoupení má operativní leasing v autoparcích do 100 vozidel (29 %), zatímco v těch větších už tvoří 47 %, což je nejvíce ze všech užívaných metod financování. Podíl nákupu vozů z vlastních prostředků se v ČR zvyšuje na úkor finančního leasingu. Volí jej 37 % středních a menších společností a 42 % velkých. Proti loňsku, kdy nákup volilo 50 % malých a středních firem a 36 % velkých, se tento poměr obrátil. V EU volí vlastní nákup firemních vozidel 38 % malých a středních společností a 27 % velkých. České prostředí je naopak skeptické ke sdílení firemních vozidel. Pouze čtvrtina tuzemských manažerů vozového parku si myslí, že se v jejich společnosti rozšíří sdílení aut, a jen pětina je toho názoru, že sdílení aut by snadno akceptovala nejmladší generace zaměstnanců. V ostatních zemích EU předpokládá rozšíření sdílení aut 31 % manažerů a akceptaci tohoto způsobu využití firemních aut mladými nepovažuje za problém dokonce 42 % dotazovaných.

Medián firemních autoparků v jednotlivých zemích: ČR, Polsko, Švýcarsko, Itálie, Portugalsko, Lucembursko: 25
Německo, Španělsko, V. Británie, Nizozemsko: 40
Francie, Belgie: 50listvyhledávání

listreklama

listfacebook
listzajímavosti odjinud

Školy i žáci se rádi vracejí k prezenční výuce. Klienti jazykových škol ve velkém zůstávají u online kurzů

Po dlouhém období distanční výuky doufají žáci i školy v plně prezenční školní rok. Jazykové školy a další poskytovatelé výuky jaz... více

32 versus 150 procent – rozdíl v obchodní přirážce českých prodejen a zahraničních řetězců je enormní

Více než dvě třetiny dodavatelů potravin zvýhodňují při dojednávání obchodních podmínek nadnárodní řetězce před tuzemskými obchodn... více

Plzeňský guláš nebo chlupaté knedlíky nyní přijedou až k vám domů s kurýry Bolt Food

Do Plzně přichází služba doručování jídla Bolt Food a v zelené termotašce veze vysoké slevy v prvních týdnech provozu či bleskuryc... více

Elektřinu ze slunce využívá stále více domácností. Úplná energetická soběstačnost je ale nadále spíše výjimkou

Obliba fotovoltaických řešení na rodinných domech v posledních letech i díky dotačním programům neustále roste. Jen za první letoš... více

Avast otevírá přestavěné kanceláře v Praze

Částečná přestavba prostor reflektuje potřebu spojit hybridní model práce s příjemným a produktivním prostředím umožňujícím setká... více